PASIRINKITE DOMINANČIĄ PAPROGRAMĘ

Naujienos

Apie programą

„Kūrybiška Europa 2014-2020" yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programa grindžiama programų "Kultūra" ir MEDIA, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir audiovizualinis sektoriai, sėkminga įgyvendinimo patirtimi.
Naują programą sudaro paprogramė „Kultūra", pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius.

„Kūrybiška Europa“ 2014 - 2020 m. suteiks 1,46 milijardo eurų paramą, taip sustiprindama Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę bei puoselėja Europos kultūrinį turtingumą, prisideda siekiant Europos tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, padeda kultūros ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninės eros pokyčių ir globalizacijos, atveria naujas tarptautines galimybes, rinkas ir auditorijas.

Apie tarpsektorinę programą

Tarpsektorinė paprogramė – kultūros ir kūrybos sektoriams (KKS) skirta finansinė ir tarptautinio politinio bendradarbiavimo priemonė, kuri, tikimasi, pradės veikti 2016 metais.
Finansinė priemonė – tai skolos priemonė, kuriai numatomas 200 mln. EUR biudžetas, skirtas KKS mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ši priemonė parengta finansų įstaigų įsipareigojimų nevykdymo rizikai iš dalies padengti ir tikimasi, kad pagal ją bus surinkta 1 mlrd. EUR investicijų į KKS . Ši priemonė taip pat apima gebėjimų stiprinimo veiklą, kuria siekiama finansų tarpininkams suteikti papildomos praktinės patirties, kad jie galėtų įvertinti su KKS veiklos vykdytojais susijusią riziką. Be to, pagal ją KKS veiklos vykdytojams bus rengiamos gebėjimų stiprinimo programos, padėsiančios jiems ugdyti atitinkamus lėšų rinkimo ir verslo įgūdžius.

Tarptautinio politinio bendradarbiavimo rėmimo priemonės skirtos tarptautiniam politikos formuotojų ir veiklos vykdytojų politiniam bendradarbiavimui ir keitimuisi patirtimi; naujiems auditorijos formavimo metodams ir verslo modeliams; kultūros ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui skatinti ir duomenims rinkti bei narystei Europos audiovizualinio sektoriaus stebėjimo tarnyboje.