PASIRINKITE DOMINANČIĄ PAPROGRAMĘ

Naujienos

Apie programą

„Kūrybiška Europa 2014-2020" yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programa grindžiama programų "Kultūra" ir MEDIA, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir audiovizualinis sektoriai, sėkminga įgyvendinimo patirtimi.
Naują programą sudaro paprogramė „Kultūra", pagal kurią teikiama parama scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, ir paprogramė MEDIA, pagal kurią finansuojamas kino ir audiovizualinis sektorius.

„Kūrybiška Europa“ 2014 - 2020 m. suteiks 1,46 milijardo eurų paramą, taip sustiprindama Europos kultūros ir kūrybos sektorius. Programa saugo ir skatina Europos kultūrinę ir kalbinę įvairovę bei puoselėja Europos kultūrinį turtingumą, prisideda siekiant Europos tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, padeda kultūros ir kūrybos sektoriams prisitaikyti prie skaitmeninės eros pokyčių ir globalizacijos, atveria naujas tarptautines galimybes, rinkas ir auditorijas.

Kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonė

2016 metų birželį Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) paskelbė 121 mln. eurų vertės garantijų priemonę Creative Europe Culture and Creative Sectors Guarantee Facility, kuri, iki 2022 metų, tikimasi, padės mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) gauti daugiau nei 600 mln. eurų vertės paskolų.

Bankai ir kiti finansiniai tarpininkai, pasirašę sutartį su EIF, galės teikti paskolas daugiau nei dešimčiai tūkstančių įvairiuose kultūros ir kūrybos sektoriuose (kinas, televizija, žaidimai, festivaliai, muzika, literatūra, architektūra, archyvai, bibliotekos ir muziejai, dailieji amatai, kultūros paveldas, dizainas, scenos menas, leidyba, radijo ir vaizduojamųjų menų srityse) veikiančioms įmonėms. Finansinė priemonė ne tik sudaro sąlygas gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, bet ir paskolas teikiantiems finansų tarpininkams suteikia apsaugą nuo kredito rizikos, ja taip pat remiamas atitinkamai rizikai ištirti reikalingų gebėjimų ugdymas ir žinių kaupimas.

Kvietimas teikti paraiškas EIF yra atviras iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos - www.eif.org

Apie kitose šalyse jau pasirašytas sutartis dėl priemonės įgyvendinimo skaitykite - http://kurybiskaeuropa.eu/media