LT EN

Rezultatai:

Europos tinklai

Europos tinklai – tai organizacijų, atstovaujančių kultūros ir kūrybos sektoriams, struktūrinės grupės, kurių tikslai yra didinti sektorių gebėjimą vykdyti veiklą tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu ir prisitaikyti prie permainų, skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat stiprinti šių sektorių konkurencingumą, skatinant inovacijas.

Paramos Europos tinklams tikslas – didesnis struktūros stiprinimo poveikis kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams, todėl parama, siekiant išlaikyti sektorių pusiausvyrą, bus skiriama nedideliam skaičiui tinklų. Palankiai būtų vertinama didesnė jau egzistuojančių tinklų sąveika, kad būtų sustiprinta jų organizacinė ir finansinė struktūra ir išvengta veiklos dubliavimo.

2014-2020 m. REZULTATAI


TARPSRITINIAI TINKLAI

Europos aktyvaus dalyvavimo kultūros veikloje tinklas „Amateo - European Network for Active Participation in Cultural Activities“


AMATEO - tai 2008 metais įkurtas Europos kultūros organizacijų tinklas, kurio tikslas yra skatinti efektyvų ir aktyvų dalyvavimą kultūros ir meno veikloje. Tinklo organizacijų veiklos sritys - muzika, teatras, kinas, video menas, megėjų menas ir amatai, bendruomeniniai menai, socialinės-kultūrinės veiklos. Tinklas vienija 23 nacionaliniu ar regioniniu mastu veikiančias kultūros organizacijas iš 12-os Europos šalių.


Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.


Daugiau informacijos: www.amateo.info

Kultūros politikos tinklas „Culture Action Europe
Culture Action Europe (CAE) - tai didžiausia ne pelno siekianti skėtinė organizacija, reprezentuojanti kultūros sektorių Europos lygmeniu. Tinklo tikslas - aktyviai prisidėti prie Europos kultūros politikos formavimo, propaguoti kultūros svarbą darniam vystymuisi ir gerovei. Tinklas nėra orientuotas į vieną konkretų kultūros sektorių, bet atstovauja visą kultūros lauką. CAE tinklas įkurtas 1992 metais ir šiuo metu vienija 145 kultūros organizacijas iš įvairių Europos valstybių.
Oficialus narys iš Lietuvos - Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija.
Daugiau informacijos: http://cultureactioneurope.org/


Europos kultūros vadybos mokymo centrų tinklas „ENCATC - European Network of Cultural Administration Training Centres”

ENCATC - tai 1992 metais Varšuvoje (Lenkija) įkurtas tinklas, kuris kol kas vienintelis Europoje vienija tokį didelį skaičių aukštojo mokslo institucijų ir edukacijos kultūros politikos ir vadybos srityse organizacijų. Tinklas vienija 141 organizaciją iš 40-ies pasaulio šalių.
Oficialūs nariai iš Lietuvos - Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus kolegija.
Daugiau informacijos: https://www.encatc.org/www.encatc.org


ES nacionalinių kultūros institutų tinklas „EUNIC - EU National Institutes For Culture
EUNIC - tai 2006 metais Belgijoje įkurtas Europos Sąjungos nacionalinių kultūros institutų tinklas, kurio tikslas yra suburti įvairius Europos kultūros institutus ir centrus skleidžiant Europą formuojančias kalbas ir kultūras, su visais jų skirtumais ir turtingumu. Tinklas vienija 36 narius iš 28-ių ES valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „EUNIC Global”, Belgija.
Oficialus narys iš Lietuvos - Lietuvos kultūros institutas.
Daugiau informacijos: http://www.eunic-online.eu/


Europos festivalių asociacija „EFA - European Festivals Association
EFA - tai 1952 metais Ženevoje (Šveicarija) įkurta tarptautinius festivalius, nacionalines festivalių institucijas vienijanti asociacija. Per daugiau nei 50 veiklos metų ši asociacija tapo dinamišku organizacijų tinklu, kuriame dalyvauja muzikos, šokio, teatro ir tarpdisciplininio meno festivalių, nacionalinių festivalių asociacijų ir kultūros organizacijų. Tinklas vienija per 100 skirtingų festivalių iš 40-ies pasaulio šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „European Festivals Association (EFA)”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos - Vilniaus festivalis.
Daugiau informacijos: www.efa-aef.eu


Europos kultūros centrų tinklas „ENCC - European Network of Cultural Centres”

ENCC - 1994 metais Belgijoje įkurtas tarptautinis menų ir kultūros centrų tinklas, kurio tikslas suvienyti nacionaliniu mastu Europoje veikiančias kultūros organizacijas.Tinklas vienija 3000 kultūros centrus iš 15-os valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „European Network of Cultural Centres”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos - Lietuvos kultūros centrų asociacija.
Daugiau informacijos: https://encc.eu/


Europos muziejinių organizacijų tinklas „NEMO - Network of European Museum Organisations
NEMO - 1991 metais įkurtas nepriklausomas tinklas, vienijantis Europos muziejų asociacijas ir muziejines institucijas, reprezentuojančias Europos muziejų bendruomenę. Tinklas vienija daugiau nei 100 organizacijų iš 30-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Deutscher Museumsbund e.V.”, Vokietija
Oficialus narys iš Lietuvos - Lietuvos muziejų asociacija.
Daugiau informacijos: www.ne-mo.org


Jaunųjų Europos menininkų programa „Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes
„Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes” - tai 1992 metais Prancūzijoje įkurtas tinklas, kurio pagalba rengiamos užsienio menininkų rezidencijos.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Les Pépinières européennes pour jeunes artistes”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.
Daugiau informacijos: www.art4eu.net


Kultūros centrų tinklas „Trans Europe Halles
„Trans Europe Halles” (TEH) - tai 1983 metais įkurtas kultūros centrų tinklas, inicijuotas piliečių ir menininkų. TEH laikomas vienu seniausių ir įtakingiausių Europos kultūros organizacijų tinklu, kurį subūrė kelios Europos organizacijos, pradėjusios buvusiose industrinėse erdvėse kurti daugiafunkcinius centrus ir suformavusios Europoje naują postindustrinę kryptį. TEH siekia sudaryti sąlygas nepriklausomiems, jauniems, pradedantiems ar norintiems išsiveržti iš esamos kultūros infrastruktūros menininkams kurti ir parodyti savo darbus. Šiuo metu tinklą vienija 67 nepriklausomi kultūros centrai, įsikūrusę buvusiuose pramoniniuose arba kariniuose statiniuose.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Trans Europe Halles”, Švedija

Oficialus narys iš Lietuvos - Menų spaustuvė.
Daugiau informacijos: http://teh.net


MUZIKOS TINKLAI

Europos džiazo tinklas „EJN - Europe Jazz Network
„EJN - Europe Jazz Network” - tai 1987 metais įkurta organizacija, kuri vienija Europos džiazo prodiuserius bei renginius, kurie orientuojasi į naujajį džiazą ir improvizacinę muziką. Europos džiazo tinklo tikslas - inicijuoti bei plėtoti kūrybinį dialogą tarp savo narių, tarptautinę partnerystę tarp įvairių muzikantų ir prodiuserių. Be to, atskiri tinklo nariai nuolat bendradarbiauja su savųjų šalių ir bendraeuropinėmis kultūrinėmis bei politinėmis institucijomis. Tinklas vienija 118 organizacijų iš 35-ių šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „EJN - Europe Jazz Network”, Prancūzija


Europos chorų asociacija „European Choral Association - Europa Cantat (ECA-EC)
„Europa Cantat” - didžiausia Europos chorų organizacija, skirta edukacijai ir patirties keitimuisi tarp skirtingo amžiaus dainininkų.Tinklas vienija daugiau nei 50 organizacijų iš 29-ių valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „European Choral Association - Europa Cantat”, Vokietija
Oficialus narys iš Lietuvos - Lietuvos chorų sąjunga.
Daugiau informacijos: http://www.europeanchoralassociation.org/


Europos kompozitorių ir dainų autorių aljansas „European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)
ECSA - tai 2007 metais įkurtas Europos kompozitorių ir dainų autorių asociacijų aljansas, kurio tikslas užtikrinti veiksmingą muzikos kūrėjų teisių apsaugą aukščiausiu lygmeniu. Šį aljansą sudaro daugiau nei 50 tūkst. trijų pagrindinių muzikos žanrų (populiariosios muzikos, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos, audiovizualinės muzikos) kompozitoriai ir dainų autoriai. Tinklą vienija 54 organizacijas iš 26-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „ECSA - European Composer & Songwriter Alliance”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.
Daugiau informacijos: http://composeralliance.org/


Europos muzikos taryba „European Music Council

„European Music Council” - tai 1972 metais įkurta regioninė tarptautinės muzikos tarybos (angl. „International Music Council (IMC)”) grupė, kuriai priklauso Europos šalių nacionalinės muzikos tarybos ir įvairios muzikos industriją atstovaujančios organizacijos. Taryba aktyviai veikia muzikos politikoje, gina lygias teises ir galimybes muzikos industrijoje bei vienodą muzikos prieinamumą vietiniu, nacionaliniu ir europiniu lygmeniu. Tinklą vienija 74 orgnanizacijos iš 30-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „European Music Council”, Vokietija
Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.
Daugiau informacijos: www.emc-imc.org


Gyvos muzikos tinklas „Live (DMA)
„Live (DMA)” - tai 2002 metais įkurtas nacionalinių ir regioninių gyvos muzikos asociacijų tinklas, reprezentuojantis daugiau nei 2500 muzikos erdvių ir festivalių.
Šio tinklo pagrindinis tiklas - populiarinti ir remti gyvos muzikos sektorių bei naujų talentų atsiradimą. Tinklas vienija 17 organizacijų iš 13 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Live (DMA)”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos - Menų fabrikas Loftas.
Daugiau informacijos: http://www.live-dma.eu/


Europos senosios muzikos tinklas „Réseau Européen de Musique Ancienne
„Réseau Européen de Musique Ancienne" - tai vienintelis Europos senosios muzikos tinklas, įkurtas 2000 metais Prancūzijoje, kurio tikslas populiarinti senąją muziką ir Europos kulūros paveldą bei skatinti senosios muzikos integraciją edukacinėse programose. Tinklą vienija 75 organizacijos iš 20-ies šalių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Réseau Européen de Musique Ancienne”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos - senosios muzikos festivalis „Banchetto musicale“.
Daugiau informacijos: http://www.rema-eemn.net/


Jaunimo muzikos tinklas „Secretariat de Jeunesses Musicales International (JMI)
„Secretariat de Jeunesses Musicales International” - tai didžiausia Europoje jaunimo muzikos nevyriausybinė organizacija, įkurta 1945 metais Belgijoje. Pagrindinė šio tinklo misija - sudaryti sąlygas jaunimo lavimui per muziką, o 4 prioritetinės kryptys šios - jauna auditorija, jauni muzikantai, jaunimo teisės, jaunimo orkestrai ir ansambliai. Tinklą sudaro 53 organizacijos iš 45 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „JM International (JMI)”, Belgija
Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.
Daugiau informacijos: https://jmi.net/


SCENOS MENŲ (TEATRO, ŠOKIO, CIRKO) TINKLAI

Europos cirko ir gatvės menų tinklas „Circostrada Network - European Hub for Circus and Outdoor Arts
„Circostrada Network” - tai 2003 metais įkurta tinklinimo platforma, skirta šiuolaikinio cirko ir gatvės menų populiarinimui Europos lygmeniu, taip pat šių menų srities profesinių žinių apsikeitimui. Tinklą sudaro 84 organizacijos iš 25 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Artcena”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.
Daugiau informacijos: http://www.circostrada.org/ Europos viešųjų teatrų tinklas „Convention Theatrale Europeenne
„Convention Theatrale Europeenne” - 1988 metais įkurtas Europos viešųjų teatrų tinklas, kurio tikslas - populiarinti šiuolaikinį dramos teatrą, remti menininkų mobilumą ir įgyvendinti tarptautinius meno mainus. Įgyvendinant inovatyvius teatro projektus „Convention Theatrale Europeenne” siekia sustiprinti teatro poziciją tarptautiniame teatro lauke, parodyti, koks reikšmingas teatras, formuojant Europos viešąją erdvę. Tinklą sudaro 40 organizacijų iš 23 valstybių.
Tinklą koordinuojanti organizacija - „Convention Theatrale Europeenne”, Prancūzija
Oficialus narys iš Lietuvos - nėra.
Daugiau informacijos: http://www.etc-cte.org/