LT EN

EK paskelbė ataskaitą „Kultūra ES išorės santykiuose. Pasaulio kultūros pilietybės kūrimas“

2014 07 01
Europos Komisijos paskelbtoje ataskaitoje „Kultūra ES išorės santykiuose. Pasaulio kultūros pilietybės kūrimas“ teigiama, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra pasirengusios sukurti didesnę pridėtinę vertę panaudojant kultūrinės diplomatijos „švelniąją galią“, kuri suteiktų postūmį ekonomikai atveriant Europos kultūros ir kūrybinių industrijų rinką, skatinant kultūrų įvairovę ir plačiau skleidžiant Europos vertybes.
Ataskaitą rasite - http://cultureinexternalrelations.eu