LT EN

Europos kūrybinių hub'ų tinklas renka informaciją leidiniui „Creative Hubs Barometer: a pilot annual study"

2017 08 16
Europos kūrybinių hub'ų tinklas (angl. „European Creative Hubs Network") renka informaciją leidiniui „Creative Hubs Barometer: a pilot annual study". Tai būsima bandomoji monografijos versija, kurioje bus pateikiama informacija apie Europoje egzistuojančius hub'us, leisianti geriau pažinti kūrybinių hub'ų bendruomenę.

Tinklas kviečia atsakyti į specialų klausimyną apie hub'ų veiklos įgyvendinimą. Surinkta informacija bus panaudota leidinio „Creative Hubs Barometer: a pilot annual study". sudarymui. Tikimasi, kad pateikti atsakymai padės pateikti išsamią Europos kūrybinių hub'ų apžvalgą - apie jų evoliuciją, veiklos strategijas, hub'uose dirbančias bendruomenes, hub'ų ateities tendencijas.

Nuoroda į klausimyną (anglų k.): https://ecbn1.typeform.com/to/tZCt87
Terminas klausimyno užpildymui - rugsėjo 29 d.

Daugiau informacijos: http://creativehubs.eu/creative-hubs-barometer-pr/