LT EN

Kam ES skirs finansavimą po 2020 m.? Kviečiame dalyvauti viešoje konsultacijoje

2018 01 22
Europos Komisijos naujienos
Sausio pradžioje Europos Komisija paskelbė viešas konsultacijas dėl vertybių ir mobilumo sričių ES fondų ( angl. „Public consultation on EU funds in the area of values and mobility"). Šios konsultacijos susijusios su būsimųjų ES programų rengimu po 2020 metų ir apima programas ir veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir puoselėti Europos vertybes bei remti mobilumą, švietimą ir mokymą, kultūrų įvairovę, skaitmeninį raštingumą, kūrybiškumą ir Europos istorinę atmintį bei atminimą. Tokiomis konsultacijomis siekiama nustatyti stipriąsias ir silpnąsias esamų programų ir veiksmų puses, taip pat galimus tolesnius veiksmus ir atkreipiamas dėmesys į galimą jų sinergiją.

Dabartinė daugiametė finansinė programa – ilgalaikis ES biudžetas – bus vykdoma iki 2020 m. pabaigos. 2018 m. Komisija pateiks išsamių pasiūlymų dėl laikotarpiui po 2020 m. skirtos daugiametės finansinės programos ir kitos kartos finansinių programų, kurioms bus skiriamas finansavimas. Pagal šias programas (iš šių fondų lėšų) bus teikiama finansinė parama šimtams tūkstančių paramos gavėjų: regionams, miestams, nevyriausybinėms organizacijoms, įmonėms, ūkininkams, studentams, mokslininkams ir daugybei kitų.

Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji gali pasiekti daugiau nei valstybės narės pavieniui, įgyvendinti tai, kas rūpi labiausiai. Dėl to reikia nuodugniai įvertinti tiek tai, kas buvo veiksminga praeityje, tiek tai, ką būtų galima patobulinti ateityje. Kokie turėtų būti būsimos politikos ir programų (fondų) prioritetai? Kokia turėtų būti jų sąranga, kad jie duotų geriausių rezultatų vietoje?

Kviečiame užpildyti Europos Komisijos paruoštą klausimyną internete. Atsakymus galima teikti ir lietuvių kalba internetinėje formoje.

Atsakyti prašoma iki kovo 8 d.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/info/consultations