LT EN

Kultūros paveldo metų palydėtuvės - kviečiame!

2018 11 22
kultūros paveldas, Renginys

EUROPOS KULTŪROS PAVELDAS RYTOJ: GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI

Kviečiame visus "Kūrybiškos Europos" esamus ir būsimus bičiulius į šventinį renginį, kurio metu dovanosime Jums ne tik šviežią mūsų kalendorių, bet ir įdomią diskusiją kultūros paveldo sampratos, naujovių ir iššūkių tema. Renginys vyks gruodžio 12 d. 13-17 val. Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Renginių erdvėje.
2018-ieji Europos kultūros paveldo metai baigiasi, bet kultūros paveldo tema yra kaip niekad svarbi ir aktuali Europai – finansuotų kultūros paveldo iniciatyvų sėkmė ir įvairovė įtikino Europos komisiją, kad kultūros paveldas ir toliau būti palaikomas (t.y. finansuojamas) ES priemonėmis. „Kūrybiškos Europos“ programoje tai matyti atsiradusiu papildomu šios temos prioritetu.
O kas šiandien apibrėžia kultūros paveldo sampratą? Kuriose srityse galime rasti kultūros paveldo elementų, kaip sritys persipina, veikia viena kitą? Kur yra kultūros paveldo apibrėžties ribos, kokie šių dienų naujųjų medijų iššūkiai (o gal pagalba) kultūros paveldo supratimui, saugojimui, aktualizavimui ir.. vartojimui. Kas yra, kas galėtų būti audiovizualinis paveldas šiandien, rytoj?
Na, o „Kūrybiškos Europos“ būsimiems pareiškėjams bus naudinga pamatyti, kokios veiklos gali būti finansuojamos remiantis kultūros paveldo prioritetu.
Mūsų garbės svečias - prof. Alfredo M. Ronchi, “World Wide Web” konferencijos “Culture Track” programos vadovas, Europos Tarybos konsultantas, knygos "E-Culture" autorius.
Renginyje taip pat sutiksite:
„Gatvės menas kaip kultūros paveldas: kritinis požiūris ir teisė būti saugomam“- Laima Nomeikaitė (Norvegija), NIKU instituto tyrėja.
dr. Erika Kielė - "Heritas"
Lina Kaminskaitė-Jančorienė - "Meno Avilys"
dr. Juozapas Blažiūnas - LRKM.
Renginio partneris: Kultūros paveldo departamentas prie LRKM.
DETALI PROGRAMA:
12.30-13.00 – registracija su dovanomis (mūsų populiarusis 2019 m. kalendorius! Ir dar kai kas smagaus).
13.00-13.15 – įžanga, pasveikinimas, temos pristatymas. Dileta Nenėnė, ES programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadovė, Austėja Milvydaitė, paprogramės MEDIA koordinatorė.
13.15-14.00 – pranešimas, Laima Nomeikaitė (NIKU, Norvegija).
14.00-15.30 – “Heritage in the age of digital communication”, prof. Alfredo M. Ronchi (Milano politechnikos institutas, Italija).
15.30-15.45 – klausimų-atsakymų sesija.
15.45-16.00 – 10 min. konkursavimas - "Heritas".
16.00-17.00 – pokalbis/diskusija (LIVE transliacija, vėliau skelbiamas įrašas su tiktrais).

DĖMESIO! Renginys vyks ANGLŲ KALBA, tačiau vėliau pasidalinsime įrašu su titrais.
Kodėl visgi verta atvykti patiems?
- Nes labai norisi „Kūrybiškos Europos“ projektų esamus ir būsimus darbštuolius bent kartą metuose susitikti gyvai ir apdovanoti (praktiškomis dovanomis ir apkabinimais). Bus ne tik kalendorius!
- Nes tai metų užbaigimo renginys ir kartu - „Kūrybiškos Europos“ mėgstamiausio kalendoriaus sutiktuvės. Kitaip tariant, tai mūsų ir Jūsų Kalėdinis vakarėlis su pridėtine intelektine verte.
- Jūsų lauks visa ES programa „Kūrybiška Europa“ („Kultūra“ ir MEDIA).

Renginys nemokamas.
Maloniai prašome registruotis.
Jei turite klausimų - rašykite el. paštu dileta@kurybiskaeuropa.eu arba skambinkite telefonu 864024272
ALFREDO M. RONCHI
Alfredo M. Ronchi – kompiuterinio dizaino profesorius Milano politechnikos universitete. 1981 m. gavo inžinerijos laipsnį. Domisi šiomis trimis glaudžiai viena su kita susijusiomis sritimis: kompiuterine grafika, interaktyviuoju atsakikliu (IVR), hipermedija ir tinklaveika. Šie interesai paskatino Alfredo M. Ronchi užmegzti artimus ryšius ir bendradarbiauti su universitetais ir tyrimų institutais tiek Italijoje, tiek užsienyje. Tai leido jam aktyviai organizuoti savo tyrimų veiklą visoje Europoje bei už jos ribų. Alfredo M. Ronchi intensyviai užsiima informacinių ir komunikacinių technologijų integravimu kultūros paveldo ir edukacijos srityse.
Alfredo M. Ronchi prisidėjo prie Susitarimo memorandumo dėl multimedijų pasiekiamumo kultūros paveldui (“MultiMedia Access to Cultural Heritage Memorandum of Understanding”) sudarymo. Padėjo formuluojant darbo grupės standartų ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos protokolus.
Alfredo M. Ronchi yra generalinis Europos Komisijos sistemos MEDICI sekretorius, Europos “ES direktyvų ir kultūros paveldo” darbo grupės sekretorius bei nevyriausybinės organizacijos OCCAM UNO tarptautiniame centre Vienoje vykdomasis direktorius. Alfredo M. Ronchi taip pat yra vienas iš eContentAwardItaly, Italijos atrankinio konkurso “World Summit Award” apdovanojimams, žiuri narių ir šio konkurso prezidentas. Alfredo M. Ronchi yra devintosios tarptautinės “World Wide Web” konferencijos “Culture Track” programos vadovas, „Eurographics Sessions“, ACM MM ir DEXA dirbtuvių vadovas. CNR – Grande Albo dei Referee, Europos Komisijos telematikos aplikacijų ir IST programų ekspertas. Taip pat jis yra paskirtas Europos Tarybos konsultantu, yra ACM, Eurographics, IES ir UNESCO OCCAM valdybos narys.
2009 m. išleido knygą pavadinimu „eCulture“, kurioje išsamiai nagrinėja skaitmeninio paveldo sąvoką.

LAIMA NOMEIKAITĖ (fotografija - Walter Wehus)
Laima Nomeikaitė miestų planuotoja, visuomenės geografė. Nuo 2016-ųjų dirba Norvegijos kultūros paveldo tyrimų institute (NIKU). Bergeno universitete yra įgijusi paveldo, turizmo bei regionų vystymo krypties visuomeninės geografijos magistro laipsnį. Pastaraisiais metais itin daug dirbusi prie įvairių projektų, susijusių su kultūra, paveldo tyrimais, miestų plėtra ir planavimu. Pagrindinė jos darbo patirtis paveldo srityje yra susijusi su tyrimais ir miestų planavimo projektais nukreiptais į kultūrinio paveldo valdymą, taip pat jo panaudojimą kaip kultūrinio, politinio, socialinio ir ekonominio ištekliaus. Taip pat ji vadovauja tyrimų projektui “Gatvės menas, paveldas ir miesto erdvė” (‘Street art, heritage and urban space’). Šio tyrimo centre – paveldo, menų, miesto ir erdvės / vietos sąveika.