LT EN

Programos dalyviams:

Paraiškų teikimo terminai

Mažesnės apimties bendradarbiavimo projektai
Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai
Literatūros vertimų projektai
Europos platformos
Europos tinklaiMažesnės apimties bendradarbiavimo projektai
• Oficialiai skelbiamas kvietimas teikti paraiškas: kiekvienų metų liepos mėnesį.
• Paraiškų teikimo terminas: pirmasis spalio mėnesio trečiadienis (2014 m. spalio 1 d., 2015 m. spalio 7 d., 2016 m. spalio 5 d. (atidėtas iki spalio mėn. pabaigos), 2017 m. spalio 4 d., 2018 m. spalio 3 d.).
• Projektų vertinimo laikas: 6 mėnesiai.
• Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas kitų metų kovo mėnesį. Sutartys pasirašomos balandžio mėnesį.
• Mažesnės apimties projektai gali prasidėti tarp gegužės ir gruodžio.
Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai
• Oficialiai skelbiamas kvietimas teikti paraiškas: kiekvienų metų liepos mėnesį.
• Paraiškų teikimo terminas: pirmasis spalio mėnesio trečiadienis (2014 m. spalio 1 d., 2015 m. spalio 7 d., 2016 m. spalio 5 d., 2017 m. spalio 4 d., 2018 m. gruodžio 11 d.).
• Projektų vertinimo laikas: 6 mėnesiai.
• Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas kitų metų kovo mėnesį. Sutartys pasirašomos balandžio mėnesį. 2018 m. - nugalėtojai skelbiami birželį, sutartys pasirašomos liepos mėn.
• Didesnės apimties projektai gali prasidėti tarp birželio ir gruodžio. 2018 m. finansuoti projektai turės būti pradėti vykdyti tarp rugsėjo 1 d. ir gruodžio 15 d.
Literatūros vertimų projektai
1 kategorija. 2 metų trukmės projektai.
Paraiškų teikimo terminai: kiekvienų metų pirmasis vasario trečiadienis (2015 m. vasario 4 d., 2016 m. vasario 3 d., 2017 m. vasario 1 d. ...) iki 2020 metų.
Vertinimo laikas - 4 mėnesiai.
2015 m. vasario 4 d. pateiktų paraiškų finansuojamų projektų sąrašas bus skelbiamas 2015 m. birželio mėnesį. Sutartys pasirašomos 2015 metų liepos mėnesį. Projektai gali prasidėti tarp 2015 m. metų rugsėjo ir gruodžio.

2 kategorija. Ilgalaikės partnerystės sutartys.
Artimiausias paraiškų teikimo terminas - 2017 m. vasario 1 d. (Pirmasis paraiškų teikimo terminas buvo 2014 m. kovo 12 d.)
Vertinimo laikas - 4 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas 2017 m. metų birželio mėnesį. Sutartys pasirašomos 2017 metų liepos mėnesį.
Projektas gali prasidėti 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais.


Europos platformos

3 metų projektai.
Paraiškų teikimo terminai: 2015 m. vasario 25 d. (Pirmasis paraiškų teikimo terminas 2 metų projektams buvo 2014 m. kovo 19 d., antrasis 2015 m. vasario 25 d.).
Vertinimo laikas - 5 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas 2015 m. metų liepos mėnesį. Sutartys pasirašomos 2015 metų rugpjūčio mėnesį.
Projektas gali prasidėti 2015 m. rugpjūčio - gruodžio mėnesiais.

4 metų projektai.
Artimiausias paraiškų teikimo terminas - 2016 m. pabaiga
Vertinimo laikas - 6 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas 2017 m. metų kovo mėnesį. Sutartys pasirašomos 2017 metų gegužės mėnesį.
Projektas gali prasidėti 2017 m. gegužės - gruodžio mėnesiais. (terminai gali keistis dėl atidėto kvietimo).


Europos tinklai
Artimiausias paraiškų teikimo terminas - 2016 m. lapkritis (Pirmasis terminas buvo 2014 m. kovo 19 d.)
Vertinimo laikas - 6 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas 2017 m. metų kovo mėnesį. Sutartys pasirašomos 2017 metų balandžio mėnesį.
Projektas gali prasidėti 2017 m. gegužės - gruodžio mėnesiais (terminai gali keistis dėl atidėto kvietimo).