LT EN

Programos naujienos

Visos
2020 06 03
Bendradarbiavimo projektai
Paskelbti bendradarbiavimo projektų rezultatai
Šių metų Bendradarbiavimo projektų rezultatai stulbinantys - net 18 projektų dalyvaus tarptautiniuose ES projektuose, kuriuos finansuos "Kūrybiška Europa". (Skaityti daugiau...)
2020 03 05
Paskelbtas kvietimas teikti Literatūros vertimų krypties projektus
Leidėjus kviečiame susipažinti su Literatūros vertimų krypties kvietimo svarbiausia informacija ir nuorodomis į reikalingus dokumentus. Kvietimo terminas 2020 m. gegužės 5 d. (Skaityti daugiau...)
2020 01 14
Muzika
Paskelbtas naujas "Music Moves Europe" kvietimas muzikantų kokūrybai ir mokymuisi
Šiuo kvietimu siekiama paskatinti Europos muzikos repertuaro vystymąsi, o konkrečiau - identifikuoti ir paremti bent 10 inovatyvių ir tvarių koprodukcijos ir kokūrimo programų. Savo esmetai yra muzikos srities kylančių kūrėjų (savi)vadybinių ir profesinių kompetencijų kėlimo schema. Atrinktos programos turėtų aiškiai numatyti, kaip atskleis Europos pridėtinę vertę (angl. European added value) ir pirmiausiai būti orientuotos į kylančiųs kūrėjus ir skatinti įvairių tautybių ir kultūrų dainų autorius bei atlikėjus kartu dirbti bei vieniems iš kitų mokytis. (Skaityti daugiau...)
2019 11 27
Literatūros vertimų projektai
Paskelbti literatūros vertimų projektai
Paskelbti 2019 metų grožinės literatūros vertimų projektų LIT1 ir LIT2 rezultatai (kvietimo numeris EACEA 07/2019, terminas buvo 2019 m. birželio 4 d.). Bus finansuoti du projektas iš Lietuvos – leidykla „Terra publica“ įgyvendins projektą "The best books for future leaders“, kuriam skirta 58 740 €, o Socialinių inovacijų institutas įguvendins "Story and Illustration: 5 Unique Children’s Books", kuriam skirta 14 365 €. Didžiuojamės ir sveikiname! (Skaityti daugiau...)
2019 11 22
Paskelbtas naujas "Music Moves Europe" kvietimas
Parengiamiesiems veiksmams “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skirti 3 milijonai eurų. Planuojama paskelbti 4 kvietimus teikti projektines paraiškas ir atlikti 2 tyrimus. Šiuo metu aktualūs 2 kvietimai: „Mažų koncertų salių ir klubų bendradarbiavimo“ (terminas pratęstas iki gruodžio 16 d. 13 val. Briuseliolaiku), ir ką tik šviežiai paskelbtas "Muzikos kūrėjų sveikatos ir gėrovės tyrimas". (Skaityti daugiau...)
2019 10 03
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus 2020-tiems metams
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas (kvietimo nr. EACEA 32/2019). Paraiškų teikimo terminas - 2019 m. lapkričio 27 d. 17 val. Briuselio laiku. Kviečiama teikti abiejų kategorijų projektus - „1 kategorija. Mažesnės apimties bendradarbiavimo projektai" ir „2 kategorija. Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai". Kvietime išlaikyti ir jau įprasti programos prioritetai, ir nuo 2018-ųjų prisidėję du papildomi: „2018-ųjų Europos kultūros paveldo metų“ tęstinumas bei migrantų ir pabėgėlių tarpkultūrinis dialogas ir socialinė integracija. Kvietimo rezultatai bus paskelbti 2020 m. gegužės mėn., projektų sutartys - birželio mėn. Projektų veiklos privalo būti pradėtos tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir gruodžio 31 d. (Skaityti daugiau...)
2019 10 01
Muzika
Paskelbti parengiamieji "Music Moves Europe" kvietimai
Parengiamiesiems veiksmams “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skirti 3 milijonai eurų. Planuojama paskelbti 4 kvietimus teikti projektines paraiškas ir atlikti 2 tyrimus. Šiuo metu paskelbti 2 kvietimai: „Profesinio augimo ir mokymų“ bei „Mažų koncertų salių ir klubų bendradarbiavimo“ (Skaityti daugiau...)
2018 09 09
Atmintinė laukiant 2019 m. Bendradarbiavimo projektų kvietimo
Šiais metais laukiame vienintelio likusio "Kultūros" paprogramės kvietimo teikti paraiškas - Bendradarbiavimo projektų. Yra darbų, kuriuos galima atlikti kvietimui dar nepasiekus oficialaus skelbimo stadijos. Daugiau apie pasiūlymus skaitykite trumpoje atmintinėje. (Skaityti daugiau...)
2019 06 28
Paskelbti bendradarbiavimo projektų rezultatai
Pagaliau sulaukėme lauktųjų bendradarbiavimo projektų rezultatų pagal kvietimą nr. EACEA 34/2018, paraiškų terminas buvo 2018-12-11). Abiejų kategorijų projektams skirta kiek daugiau nei 44,5 mln. eurų. Lietuvių organizacijos dalyvauja 4-iuose projektuose partnerio teisėmis. (Skaityti daugiau...)
2019 04 16
Literatūros vertimų projektai
Paskelbtas Literatūros vertimų krypties kvietimas
Leidėjus kviečiame teikti paraiškas Literatūros vertimų krypties projektams. Paraiškų teikimo terminas: birželio 4 d., rezultatai bus paskelbti rugpjūčio mėn. (Skaityti daugiau...)
2018 10 02
Literatūros vertimų projektai
Paskelbti literatūros vertimų projektai
Paskelbti 2018 metų grožinės literatūros vertimų projektų rezultatai. Finansuojamas vienas projektas iš Lietuvos - leidykla "Aukso žuvys" vers 9 šiuolaikinės Europos literatūros kūrinius į lietuvių kalbą. Susipažinkite su išsamiais konkurso rezultatais. (Skaityti daugiau...)
2018 10 16
Bendradarbiavimo projektai
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus 2019-iems metams
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas (kvietimo nr. EACEA 34/2018). Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. gruodžio 11 d. 12 val. Briuselio laiku. Kviečiama teikti abiejų kategorijų projektus. Kvietime išlaikyti ir jau įprasti programos prioritetai, tačiau šiame kvietime prisideda du papildomi: „2018-ųjų Europos kultūros paveldo metų“ tęstinumas bei migrantų ir pabėgėlių tarpkultūrinis dialogas ir socialinė integracija. (Skaityti daugiau...)
2018 07 20
programos rezultatai, Bendradarbiavimo projektai
Paskelbti 2018 m. bendradarbiavimo projektų rezultatai
Paskelbti 2018 m. bendradarbiavimo projektų rezultatai (kvietimo nr. EACEA 32/2017, paraiškų terminas buvo 2018 01 18). Iš viso buvo pateikta 530 paraiškų: 431 mažesnio masto bendradarbiavimo projektų kategorijai ir 99 didesnio masto kategorijai. Finansuota iš viso 101 paraiška, tarp kurių daugiausia muzikos ir teatro sričių projektų. Šiam kvietimui paraiškas teikė 3 lyderio teisėmis ir 35 partnerio teisėmis iš Lietuvos. (Skaityti daugiau...)
2018 03 28
Literatūros vertimų projektai
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas literatūros projektų krypčiai
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas grožinės literatūros vertimų projektams (kvietimo nr. EACEA/13/2018). Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. gegužės 23 d. 12 val. Briuselio laiku. Parama skiriama 3-10 grožinės literatūros knygų vertimui, leidybai ir sklaidai. Paramos dydis - iki 100 000 €, intensyvumas - 50 %. Paraiškas gali teikti tik leidyklos arba leidyklų grupės. (Skaityti daugiau...)
2017 11 24
Literatūros vertimų projektai
Paskelbti literatūros vertimų rezultatai
Paskelbti grožinės literatūros vertimų projektų (kvietimo nr. EACEA 15/2017,  paraiškų teikimo terminas buvo 2017 m. liepos 25 d.) rezultatai. Iš 227 pateiktų paraiškų atrinkti 33 projektai. (Skaityti daugiau...)