LT EN

Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus 2018 metams

2017 09 18
Bendradarbiavimo projektai
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas (kvietimo nr. EACEA 32/2017). Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. sausio 18 d. 12 val. Briuselio laiku. Kviečiama teikti abiejų kategorijų projektus - „1 kategorija. Mažesnio masto bendradarbiavimo projektai" ir „2 kategorija. Didesnio masto bendradarbiavimo projektai".

1 kategorija. Mažesnio masto bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:
- kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
- kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

2 kategorija. Didesnio masto bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:
- kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 5 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent šešiose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.
- kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 2 mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Abiejų kategorijų projektų ilgiausia vykdymo trukmė - 48 mėnesiai.

Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. sausio 18 d. 12 val. Briuselio laiku.
Daugiau informacijos: https://eacea.ec.europa.eu/

Taip pat kviečiame konsultuotis paraiškų teikimo klausimais su programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadove Egle Deltuvaite (el.paštas: egle@kurybiskaeuropa.eu; mob. +37064024272, tel. +37052612921).