LT EN

Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus 2020-tiems metams

2019 10 03
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas (kvietimo nr. EACEA 32/2019). Paraiškų teikimo terminas - 2019 m. lapkričio 27 d. 17 val. Briuselio laiku. Kviečiama teikti abiejų kategorijų projektus - „1 kategorija. Mažesnės apimties bendradarbiavimo projektai" ir „2 kategorija. Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai". Kvietime išlaikyti ir jau įprasti programos prioritetai, ir nuo 2018-ųjų prisidėję du papildomi: „2018-ųjų Europos kultūros paveldo metų“ tęstinumas bei migrantų ir pabėgėlių tarpkultūrinis dialogas ir socialinė integracija.

Bendra šiam kvietimui skirta suma yra 48 444 567 Eur. 1 kategorijos projektams planuojama skirti apie 40 proc. šios sumos.

1 kategorija. Mažesnės apimties bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:
- kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
- kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

2 kategorija. Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai. Šiai kategorijai priskiriami projektai:
- kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 5 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent šešiose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.
- kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 2 mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Abiejų kategorijų projektų ilgiausia vykdymo trukmė - 48 mėnesiai.

Paraiškų teikimo terminas - 2019 m. lapkričio 27 d. 17 val. Briuselio laiku.
Nuoroda į kvietimą.

Taip pat kviečiame konsultuotis paraiškų teikimo klausimais su programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadove Dileta Nenėne (el.paštas: dileta@kurybiskaeuropa.eu; mob. +37064024272).