LT EN

Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus kultūros paveldo srityje

2017 09 18
Bendradarbiavimo projektai, Kultūros paveldas
Paskelbtas kvietimas teikti bendradrabiavimo projektų kultūros paveldo srityje paraiškas (kvietimo nr. EACEA 35/2017). Tai pirmą kartą Europos Komisijos inicijuojamas bendradarbiavimo projektų paraiškų konkursas, skirtas minėti Europos kultūros paveldo metus (angl. „2018 European Year of Cultural Heritage (EYCH 2018)").

Parama bus skiriama projektams, kurie
- atliepia pagrindinius Europos paveldo metų tikslus*;
- kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
- kurių maksimali trukmė 24 mėnesiai;
- kurių prašoma paramos suma neviršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškų teikimo terminas - 2017 m. lapkričio 22 d. 12 val. Briuselio laiku.
Daugiau informacijos: https://eacea.ec.europa.eu/


Apie „2018 m. - Europos kultūros paveldo metai"

Kultūros paveldo metai bus proga parodyti Europos kultūros svarbą ir, ką ES gali nuveikti išsaugojimo, skaitmeninimo, infrastruktūros, mokslinių tyrimų ir įgūdžių ugdymo srityse. Visoje Europoje bus organizuojami renginiai, taip pat vykdomos informavimo, švietimo ir informuotumo didinimo kampanijos. Tai bus puiki proga bandyti spręsti problemas, susijusias su mažėjančiu viešuoju kultūros finansavimu, mažėjančiu dalyvavimu tradicinėje kultūrinėje veikloje, aplinkos spaudimu paveldo vietoms, kintančiomis vertės grandinėmis ir skaitmenine transformacija.

* Pagrindiniai šių Europos metų tikslai yra:
- remti kultūrų įvairovę, kultūrų dialogą ir socialinę sanglaudą;
- akcentuoti kultūros paveldo ekonominį indėlį į kultūros bei kūrybos sektorius, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, ir į vietos lygmens ir regionų vystymąsi;
- pabrėžti kultūros paveldo vaidmenį ES išorės santykių srityje, įskaitant konfliktų prevenciją, susitaikymą po konfliktų ir sunaikinto kultūros paveldo atkūrimą.Taip pat kviečiame konsultuotis paraiškų teikimo klausimais su programos „Kūrybiška Europa“ biuro vadove Egle Deltuvaite (el.paštas: egle@kurybiskaeuropa.eu; mob. +37064024272, tel. +37052612921).