LT EN

Paskelbtas kvietimas teikti Literatūros vertimų krypties projektus

2020 03 05
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Literatūros vertimų krypties projektams EACEA-05-2020. Paraiškų teikimo terminas: gegužės 28 d.
Pagrindinis Literatūros vertimų krypties tikslas yra remti ES ir kitų paprogramėje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių kultūrinę ir kalbinę įvairovę, skatinti tarptautinę kokybiškų literatūros kūrinių sklaidą, užtikrinti geresnes galimybes su šiais literatūros kūriniais susipažinti ES ir už jos ribų, pasiekti naujus skaitytojus. Šia kryptimi remiami grožinės literatūros kūrinių vertimai iš vienos Europos kalbos į kitą Europos kalbą (vertimas ir leidyba) bei išverstų kūrinių sklaida (specialūs renginiai, iniciatyvos išleistų kūrinių sklaidai Europoje ir už jos ribų naudojant skaitmenines technologijas).
Svarbūs pokyčiai gairėse:
- anksčiau pradėti vykdyti Literatūros krypties projektai ir naujasis projektas negali persidengti, t.y. būti vykdomi daugiau nei vienas tuo pačiu metu;
- anksčiausia veiklų vykdymo data - 2021 m. sausio mėn., t.y. nebeleidžiama ankstyva projekto veiklų pradžia;
- galima leisti audio-knygas!

Remiami tik grožinės literatūros įvairių žanrų kūriniai (romanai, pasakos, apsakymai, pjesės, poezija, komiksai ir kt.).
Šios krypties parama skiriama tik leidykloms arba leidyklų grumpėms, o taip pat kitų organizacijų padaliniams, turintiems leidybą kaip pagrindinę veiklą.
Vienos šalies literatūros kūrinių vertimai į kitą tos pačios šalies oficialiąją kalbą negali būti finansuojami.
Vertimo kalba turi būti gimtoji vertėjo kalba, išskyrus tuos atvejus, kai kalba yra mažiau vartojama ir leidėjas tinkamai pagrindžia priežastis.
Šia kryptimi remiama ne tik kūrinių vertimo, bet ir leidybos bei leidinių reklamos, viešinimo veikla.
Planuojami grožinės literatūros kūriniai gali būti spausdintinės knygos arba e-knygos pavidalu. Naujovė: šiame kvietime jau leidžiama siūlyti audioknygas!
Paramą gauti gali tik išleisti kūriniai ir tik tie, kurie dar nebuvo versti į norimą versti kalbą.
Paramos prioritetai: vertimai į mažiau naudojamas ES kalbas (visos ES kalbos, išskyrus anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų) ir Europos Sąjungos literatūros premiją laimėjusių autorių kūrinių vertimas - http://www.euprizeliterature.eu

Reikalavimus atitinkantys kūriniai

Reikalavimus atitinka popierinio arba skaitmeninio formato (e. knygos) kūriniai, taip pat audio knygos. Verčiami ir populiarinami kūriniai turi būti aukštos literatūrinės vertės grožinės literatūros kūriniai, nepriklausomai nuo jų literatūros žanro; tai, pavyzdžiui, gali būti romanai, apsakymai, pjesės, poezija, komiksų knygos ir vaikams skirta grožinė literatūra.
Negrožinė literatūra, pavyzdžiui, autobiografijos arba biografijos, esė be grožinės literatūros elementų, turizmo vadovai, humanitarinių mokslų (pvz., istorijos, filosofijos, ekonomikos ir pan.), taip pat kitų mokslų (pvz., fizikos, matematikos ir kt.) veikalai reikalavimų neatitinka;
grožinės literatūros kūrinys turi būti anksčiau paskelbtas;
originalaus grožinės literatūros kūrinio autoriai turi būti Programoje dalyvaujančių šalių piliečiai arba gyventojai; šis reikalavimas netaikomas kūriniams, parašytiems lotynų ir senovės graikų kalbomis;
grožinės literatūros kūriniai neturi būti anksčiau versti į vertimo kalbą, nebent yra aiškiai įvertintas naujo vertimo poreikis. Šiuo atžvilgiu turi būti praėję bent 50 metų nuo paskutinio vertimo, pareiškėjai turi paaiškinti, kokio poveikio tikimasi naujiems skaitytojams, ir pateikti įtikinamą paaiškinimą, kodėl reikalingas naujas vertimas į konkrečią vertimo kalbą.
*Visais atvejai privalu vadovautis kvietime sukeltų kvietimo gairių informacija
Pilną kvietimą ir visus paraiškos dokumentus rasite ČIA.