LT EN

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Europos tinklų krypčiai

2016 10 10
Europos tinklai
Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Europos tinklų“ krypčiai. Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. lapkričio 25 d. 12 val. Briuselio laiku.

Paramą pagal šią kryptį gali gauti organizacijų, atstovaujančių kultūros ir kūrybos sektoriams, struktūrinės grupės, kurių tikslai yra didinti sektorių gebėjimą vykdyti veiklą tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu ir prisitaikyti prie permainų, skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat stiprinti šių sektorių konkurencingumą, skatinant inovacijas.
Europos tinklai bus remiami 4 metų partnerystės pagrindų susitarimu.

Tinklą turi sudaryti koordinuojanti organizacija ir mažiausiai 15 narių, turinčių juridinio asmens buveines bent dešimtyje skirtingų šalių, dalyvaujančių programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“ ir iš kurių bent 5 registruotos ES šalyje arba EEA narėje (Islandija ir Norvegija). Maksimali parama vieneriems metams neturi viršyti 250 000 EUR, finansavimo intensyvumas – 80 proc.

Kokius tinklus jau finansuoja programa? Su pirmojo kvietimo rezultatais galite susipažinti - https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe
Leidinys apie programos finansuojamus tinklus - http://kurybiskaeuropa.eu/
Kvietimas ir lydintys dokumentai - https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/