LT EN

Paskelbtas naujas "Music Moves Europe" kvietimas

2019 11 22
Music Moves Europe – tyrimais pagrįstas Europos komisijos sprendimas ir kryptis, kuria bus intensyviau remiama muzikos sritis Europoje. ES užsakyti tyrimai parodė, kad muzikos srityje įdarbinta daugiau žmonių nei Europos kino industrijoje, muzikos sritis kasmet sugeneruoja daugiau nei 25 milijardus eurų. Tradicinius muzikos verslo modelius ypatingai paveikė skaitmenizacija:

Pagrindinis Music Moves Europe tikslas – skatinti Europos muzikos įvairovę ir talentus. Šiuo metu paskelbti trys politiniai kvietimai teikti paraiškas kelioms muzikos sektoriaus augimo kryptims. Paskelbtų kvietimų rezultatai, t.y. projektų, gavusių pagal juos finansavimą, rezultatai bus medžiaga, kuria vykdančioji agentūra EACEA remsis formuodama visą muzikos srities finansavimą naujame „Kūrybiškos Europos“ laikotarpyje. Skaitykite daugiau apie „Music Moves Europe“.
Parengiamiesiems veiksmams “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skirti 3 milijonai eurų. Planuojama paskelbti 4 kvietimus teikti projektines paraiškas ir atlikti 2 tyrimus. Šiuo metu aktualūs 2 kvietimai: „Mažų koncertų salių ir klubų bendradarbiavimo“ (terminas pratęstas iki gruodžio 16 d. 13 val. Briuseliolaiku), ir ką tik šviežiai paskelbtas "Muzikos kūrėjų sveikatos ir gėrovės tyrimas".

Mažų koncertų salių ir muzikos klubų bendradarbiavimas

Terminas: 2019 m. gruodžio 16 d. 13:00 (Briuselio laiku)
Galimi pareiškėjai: nedidelės muzikos salės ir klubai (iki 400 vietų), reguliariai vykdantys gyvos muzikos pasirodymų veiklą.
Bendras programos biudžetas – 300 000 eurų, iš kurių bent 13 pareiškėjų gaus iki 90 proc. projekto biudžeto finansavimą pagal tokius pjūvius:
- Bent 4 partneriai iš 3 skirtingų šalių gali pretenduoti į 70 000 Eur;
- Bent 3 projekto partneriai iš 2 skirtingų šalių gali pretenduoti į 50 000 eurų;
- Bent 2 projekto partneriai gali pretenduoti į 30 000 eurų;
- Bet koks skaičius partnerių iš 1 valstybės gali pretenduoti į 30 000 eurų.

Muzikos kūrėjų sveikatos ir gėrovės tyrimas

Terminas: 2020 m. vasario 3 d. 13:00 (Briuselio laiku)
Šis kvietimas siekia užsakyti ir nupirkti ekspertinę studiją ES geografine aprėptimi apie fizinę ir dvasinę muzikos kūrėjų sveikatą. Studija turėtų apimti atitinkamos literatūros apžvalgą, realių iniciatyvų apžvalgą, interviu su studijos turiniui aktualiais veikėjais ir rekomendacijas Europos komisijai. Laikotarpis studijai atlikti - 12 mėn. Kvietimo biudžetas - 150 000 Eur.


Sėkmingų paraiškų!