LT EN

Paskelbtas naujas "Music Moves Europe" kvietimas muzikantų kokūrybai ir mokymuisi

2020 01 14
Muzika
Muzikos sektoriaus kokūrybos ir koprodukcijos schema:
Šiuo kvietimu siekiama paskatinti Europos muzikos repertuaro vystymąsi, o konkrečiau - identifikuoti ir paremti bent 10 inovatyvių ir tvarių koprodukcijos ir kokūrimo programų.
Savo esme tai yra muzikos srities kylančių kūrėjų (savi)vadybinių ir profesinių kompetencijų kėlimo schema.
Atrinktos programos turėtų aiškiai numatyti, kaip atskleis Europos pridėtinę vertę (angl. European added value) ir pirmiausiai būti orientuotos į kylančius kūrėjus ir skatinti įvairių tautybių ir kultūrų dainų autorius bei atlikėjus kartu dirbti bei vieniems iš kitų mokytis. Svarbus aspektas - programos turėtų padėti dainų kūrėjams patekti ir/ar įsitvirtinti muzikos rinkoje, t.y. verslumo įgūdžių ir žinių vystymas laikomas vienu svarbesnių šios schemos uždavinių.
Visuose teikiamuose projektuose privalo būti numatyti rezultatų stebėsenos ir analizės metodai.
Labai svarbu paraiškoje įvardinti, kuo teikiamas projektas skirsis, ar papildys jau egzistuojančias koprodukcijos ir kokūrybos programas kompozitoriams, dainų autoriams ir atlikėjams. Projektų vykdymo laikotarpis - iki 14 mėn., privaloma įtraukti bent 20 muzikos kūrėjų.

Galimi pareiškėjai: tik juridiniai asmenys, galintys pagrįsti patirtį ir kompetencijas muzikos sektoriuje.
Bendras šios schemos biudžetas: 500 000 Eur.
Didžiausias įmanomas finansavimas: 50 000 Eur.
Teikiamo projekto biudžeto padengimas: 85 proc.
Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. kovo 30 d., 13:00 Briuselio laiku.

Taip pat vis dar atviras kvietimas atlikti tyrimą apie muzikantų sveikatą ir gėrovę.
Daugiau apie kvietimą rasite ČIA.