LT EN

Paskelbti 2015 m. bendradarbiavimo projektų rezultatai

2015 04 08
Bendradarbiavimo projektai, programos rezultatai

Lietuvos vardas tarp gavusių Europinį finansavimąJau paskelbti šiemetiniai programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „Kultūra“ tarptautinio bendradarbiavimo projektų finansavimo rezultatai. Lietuvos organizacijoms šie metai itin sėkmingi: bendradarbiavimo projektams vadovaus Kauno bienalė ir „Soros International House“, o kartu su partneriais juos įgyvendins kūrybinės dirbtuvės „Beepart“, Tarptautinis festivalis „KaunasPhoto“ bei asociacija „Aukštelkės specialiosios olimpiados klubas“.

Sėkmingiausias pavyzdys – Kauno bienalė

Bendradarbiavimo projektams vadovausianti Kauno bienalė – viena iš sėkmingiausių Lietuvai „Kūrybiškos Europos“ (anksčiau – „Kultūra 2007-2013“) programoje atstovaujančių projektų. Anot Lietuvos kultūros instituto koordinuojamos programos „Kūrybiška Europa“ vadovės Lietuvoje Eglės Deltuvaitės, „Pagal programą „Kūrybiška Europa“, bienalė finansavimą gauna pirmą kartą, tačiau sėkmingiausia ji yra todėl, kad jau trečią kartą iš eilės gauna kaip lyderė – Lietuvoje tokio atvejo dar nėra buvę, o ir ES jis – irgi nedažnas. Tai reiškia, kad Kauno bienalė sugeba keistis ir prisitaikyti prie naujų prioritetų ir aktualijų, neprarasdama savo veido“.
Šiemet Gruzijos Kultūros ir paminklų apsaugos ministerija pakvietė ES programos „Kūrybiška Europa“ vadovę Lietuvoje Eglę Deltuvaitę ir Kauno bienalės – sėkmingiausio Lietuvos pavyzdžio – vadovę dr. Virginiją Vitkienę pristatyti programą ir geriausias praktikas Gruzijos kultūros ir kūrybiniam sektoriui. Gruzija prie programos prisijungė 2015 m. vasario 24 d. ir nuo šiol gali dalyvauti programos finansuotose projektuose kaip lygiavertė partnerė.
Šiemet bienalė Kaune vyks rugsėjo 18 – gruodžio 31 dienomis, ji yra konceptuali platforma ir reali galimybė menininkų debiutams ir novatoriškų idėjų įgyvendinimui, žiūrovų ir menininkų bendradarbiavimui, bendruomeniškumo per kūrybines veiklas skatinimui, tarpdisciplininėms meno ir mokslo praktikoms, tarptautinėms ir tarpkontinentinėms partnerystėms ir diskursyvios kultūros kūrimui.

Platforma poezijai ir tinklas šviesai

„Soros International House“ šiemet taip pat tapo vienu iš bendradarbiavimo projektams vadovaujančiųjų organizacijų. Jų iniciatyva bus kuriama daugiakalbė internetinė svetainė, tapsianti tarptautine platforma profesionaliems ir pradedantiesiems poetams bei vertėjams. Šioje svetainėje ketinama ne tik suteikti bendravimo tarpusavyje galimybę poetams, vertėjams, tačiau ir skatinti domėjimąsi poezija žaidimų pagalba, sukurti virtualią poezijos biblioteką, talpinančių rašytinę, audio ir video kūrybą, inicijuoti įvairius tarptautinius poezijos renginius.
Miegamuosius Vilniaus rajonus pažadinti siekianti iniciatyva „Beepart“ (liet. „būk dalimi“, „bičių menas“ arba „talka“), įkūrusi meno dirbtuves kaip visuomenės traukos centrą Pilaitėje, kurioje jau gimsta ir yra įgyvendinamos nepakartojamos idėjos, kaip bendraorganizatorius sieks įgyvendinti projektą „Baltic Light Chain“. Šis projektas – tai bendradarbiavimo tarp šviesų festivalius Baltijos jūros regione organizuojančių institucijų skatinimas. Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos organizacijos sieks pasiekti naujas auditorijos auditorijas, padėti Baltijos šalių menininkams siekti tarptautinio pripažinimo, taip pat spręs bendras problemas, tokias kaip aukštos kokybės kūrybinių idėjų ir šviesos dailininkų edukacijos bei auditorijų plėtros vadybos patirties stygių.

Ypatingos iniciatyvos: festivaliai ir renginiai

Ambicingus tikslus kartu su partnerinėmis organizacijomis sieks įgyvendinti ir asociacija „Aukštelkės specialiosios olimpiados klubas“. Pagrindiniu tikslu išsikėlę stiprinti įvairiausias meninės kūrybos, susietos su psichinės sveikatos lauku, sritis, organizacijos iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Airijos ir Lietuvos kurs Europos psichinės sveikatos meno festivalių tinklą bei pilotinį meno festivalį.
Visi pastarieji projektai patenka į mažos apimties bendradarbiavimo projektų grupę. Vienintelis didelės apimties grupėje Lietuvai atstovaujantis vardas – tai VšĮ „Šviesos raštas“ ir jų fotomeno festivalio KANAS PHOTO, kaip bendraorganizatoriaus, vykdomas projektas „FLÂNEUR – Naujieji urbanistiniai naratyvai“.
Kartu su Portugalijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Latvijos, Ispanijos, Italijos, Airijos, Vokietijos ir Lietuvos atstovais vyksiantis meno projektas skatins fotografus ieškoti naujų būdų dirbti urbanistinėje teritorijoje, taip pat atnaujinti požiūrį į Europos miestų dinamiką ir jų geografinius bei socialinius peizažus. Devyniuose miestuose, skirtinguose kontekstuose ir realybėse vėliau bus pristatyta dokumentuota medžiaga, pristatanti kultūrinę diversiją kaip raktinį Europos miestų ir jų prisidėjimo prie bendro kultūrinio identiteto ir jo įvairovės elementą. Dvejus metus truksiančio projekto metu siekiama suorganizuoti 12 parodų, konferenciją, 10 pokalbių-seminarų, 30 meninių rezidencijų, 9 meistriškumo kursus, 20 kūrybinių dirbtuvių, portfolio peržiūrą, kūrybinę stovyklą, vasaros stovyklą, išleisti katalogą, sukurti dokumentinį filmą ir organizuoti bei koordinuoti papildomas veiklas.
Anot VšĮ "Šviesos raštas" ir fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO vadovo Mindaugo Kavaliausko, „Per pirmąjį VšĮ Šviesos raštas veiklos dešimtmetį tarptautinis bendradarbiavimas visuomet buvo jos pagrindinio projekto - fotomeno festivalio "Kaunas Photo" pagrindas. Atskiriems festivalio projektams esame gavę ko-finansavimo iš įvairiausių Europos ir pasaulio valstybių fondų ar diplomatinių atstovybių, dalyvaujame formaliuose bendradarbiavimo tinkluose, tokiuose kaip „Festival of Light". „Kūrybiškos Europos“ parama pakeis tai, kad galėsime įgyvendinti ambicingesnius ir Lietuvos visuomenei dar geriau matomus kultūrinius projektus profesionalią fotografijos meno raišką derinant su inovatyviais eksponavimo būdais“.

Sėkmingi pavyzdžiai – skatina

„Tai pirmas kartas, kai tarp sėkmingų Lietuvos projektų matome dvi organizacijas – lyderes. Anksčiau džiaugėmės Kauno bienale bei Vilniaus dailės akademija, kurios sėkmingai vadovavo stambiems ir ambicingiems projektams, o nuo šių metų gretos pasipildė ir „Soros International House“, - pasakoja E. Deltuvaitė, - džiaugiamės matydami nemenką būrį lietuviškų vardų ir tikime, kad šie sėkmingi pavyzdžiai paskatins kultūros sektorius Lietuvoje dar aktyviau domėtis „Kūrybiškos Europos“ suteikiamomis galimybėmis bei plės savo patirtis Europinių projektų organizavimo srityje“.
Šiemet buvo pateiktos 476 paraiškos mažos apimties kategorijai ir 127 - didelės apimties. Iš viso šiais metais finansavimas skirtas 16 didelės apimties ir 64 mažos apimties projektams, į kuriuos įsitrauks apie 500 kultūros organizacijų iš visos Europos. Pirminiais duomenimis, Lietuvos organizacijas per ateinančius kelis metus pasieks daugiau nei pusė milijono eurų. Su finansavimo rezultatais galima susipažinti nuorodoje: http://kurybiskaeuropa.eu/kultura/