LT EN

Paskelbti parengiamieji "Music Moves Europe" kvietimai

2019 10 01
Muzika
Music Moves Europe – tyrimais pagrįstas Europos komisijos sprendimas ir kryptis, kuria bus intensyviau remiama muzikos sritis Europoje. ES užsakyti tyrimai parodė, kad muzikos srityje įdarbinta daugiau žmonių nei Europos kino industrijoje, muzikos sritis kasmet sugeneruoja daugiau nei 25 milijardus eurų. Tradicinius muzikos verslo modelius ypatingai paveikė skaitmenizacija:

Pagrindinis Music Moves Europe tikslas – skatinti Europos muzikos įvairovę ir talentus. Šiuo metu paskelbti trys politiniai kvietimai teikti paraiškas kelioms muzikos sektoriaus augimo kryptims. Paskelbtų kvietimų rezultatai, t.y. projektų, gavusių pagal juos finansavimą, rezultatai bus medžiaga, kuria vykdančioji agentūra EACEA remsis formuodama visą muzikos srities finansavimą naujame „Kūrybiškos Europos“ laikotarpyje. Skaitykite daugiau apie „Music Moves Europe“.
Parengiamiesiems veiksmams “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skirti 3 milijonai eurų. Planuojama paskelbti 4 kvietimus teikti projektines paraiškas ir atlikti 2 tyrimus. Šiuo metu paskelbti 2 kvietimai: „Profesinio augimo ir mokymų“ bei „Mažų koncertų salių ir klubų bendradarbiavimo“

Profesinio augimo ir mokymų programų kvietimas

Terminas: 2019 m. spalio 31 d. 12:00 (Briuselio laiku)
Bendras programos biudžetas – 900 000 eurų, kurie bus išdalinti bent 10-čiai mokymo programų pagal šias užduotis:
- Gyvo ir e-mokymo schemos ir metodai, įskaitant seminarus ir dirbtuves;
- Mentorystės ir tarpusavio mokymosi schemos;
- Mokymosi schemos, susijusios su apmokama darbo vieta.
Pagal šią programą nebus finansuojami tyrimai, analizės ir produktų sukūrimas bei kokūryba.

Mažų koncertų salių ir muzikos klubų bendradarbiavimas

Terminas: 2019 m. lapkričio 15 d. 13:00 (Briuselio laiku)
Galimi pareiškėjai: nedidelės muzikos salės ir klubai (iki 400 vietų), reguliariai vykdantys gyvos muzikos pasirodymų veiklą.
Bendras programos biudžetas – 300 000 eurų, iš kurių bent 13 pareiškėjų gaus iki 90 proc. projekto biudžeto finansavimą pagal tokius pjūvius:
- Bent 4 partneriai iš 3 skirtingų šalių gali pretenduoti į 70 000 Eur;
- Bent 3 projekto partneriai iš 2 skirtingų šalių gali pretenduoti į 50 000 eurų;
- Bent 2 projekto partneriai gali pretenduoti į 30 000 eurų;
- Bet koks skaičius partnerių iš 1 valstybės gali pretenduoti į 30 000 eurų.
Sėkmingų paraiškų!