LT EN

Peržiūrimi literatūros vertimų projektų vertinimo kriterijai

2015 12 29
Literatūros vertimų projektai
2016 m. sausio 21 d. posėdyje Kūrybiškos Europos Komitetas svarstys literatūros vertimų projektų vertimo kriterijus - peržiūrės automatiškai suteikiamų taškų balų skaičių už knygas, apdovanotas ES literatūros prizu.

Komitetas svarstys šiuos siūlymus:

skatinti ES Literatūros prizą pelniusių autorių knygų vertimą ir sklaidą. Kiekvienai EUPL turinčiai projekto knygai automatiškai bus suteikiami trys balai (daugiausiai - 15 balų). Automatiškai suteikiami balai skaičiuojami tokia tvarka: 1 EUPL laimėjusi knyga - 3 balai, 2 - 6 balai, 3 - 9 balai, 4 - 12 balų ir 5 - 15 balų.

Maksimalus balų skaičius pagal atitikimo krypties prioritetams kriterijų siūlomas kelti iki 40. Tai leis labiau akcentuoti projektų pridėtinę vertę, inicijuojant vertimus iš retesnių kalbų į anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų (kastiliečių), skatinant skaitmeninių technologijų ir gerųjų verslo praktikų naudojimą, taip pat suteikiant palankias sąlygas rečiau pristatomų žanrų (vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros, novelių ir poezijos) leidybai.

Maksimalus kriterijaus "Viešinimas ir komunikacija" balų skaičius išlieka 20, tačiau didesnis dėmesys bus kreipiamas į gerų, inovatyvių ir tinkamų viešinimo strategijų ir veiksmų panaudojimą. Jei paraiškos knygų rinkinyje bus EUPL turinčių leidinių, ypatingas dėmesys kreipiamas į gerą būtent šių knygų viešinimą.

Už projekto veiklų ir turinio kokybę daugiausia bus galima gauti 25 balus.