LT EN

Pratęstas kvietimas teikti paraiškas Europos platformų krypčiai

2017 02 02
Europos platformos, Kvietimas teikti paraiškas
Europos Komisija paskelbė kvietimą (nr. EACEA/06/2017) teikti paraiškas Europos platformų krypčiai.
Paraiškų teikimo terminas – 2017 m. balandžio 27 d. 12 val. Briuselio laiku.

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai
Šios krypties finansavimas skirtas platformoms, kurias sudaro koordinuojanti organizacija ir ne mažiau kaip 10 organizacijų narių, vykdančių veiklą kultūros ir kūrybos sektoriuose.
Koordinuojanti organizacija turi gebėti įrodyti, kad bent 2 metus (skaičiuojant nuo paraiškų pateikimo termino datos) turi juridinio asmens statusą.
Organizacijos narės turi būti teisėtai įsisteigusios bent 10-yje skirtingų dalyvaujančių šalių, iš kurių bent 5 turi būti ES valstybės narės arba ELPA šalys.

Dėmesio!!! Platformos, kurių nariai yra tik iš audiovizualinio sektoriaus, neatitinka reikalavimų.
Tačiau platformos, kurias visų pirma sudaro nariai ne iš audiovizualinio sektoriaus ir kuriose yra narių iš audiovizualinio sektoriaus, atitinka reikalavimus.

Atkreipiamas dėmesys, kad
- maksimalus finansavimas vienai paraiškai negali viršyti 500 000 EUR per metus, finansavimo intensyvumas - 80 proc. O finansinė parama platformų nariams negali būti didesnė nei 60 000 EUR vienai organizacijai narei.
- Europos platformų priemonė įgyvendinama sudarant 4 metų trukmės partnerystės pagrindų susitarimą (angl. „a 4 year Framework Partnership Agreement (FPA)").
- Ilgiausia projekto trukmė ir laikotarpis, per kurį galima finansuoti išlaidas, yra keturi ne ilgesni kaip 12 mėnesių laikotarpiai. O pirmųjų metų partnerystės pagrindų susitarimo veikla turi būti pradėta vykdyti 2017 m. balandžio–gruodžio mėn.
- ES dotacija gali būti skirta jau pradėtam vykdyti projektui tik jei pareiškėjas gali įrodyti, kad projektą reikėjo pradėti vykdyti prieš pasirašant dotacijos susitarimą, tačiau projektas jokiu atveju negali būti pradėtas vykdyti prieš paraiškų pateikimo terminą.

Daugiau informacijos apie kvietimą, elektroninė paraiškos forma ir papildomi dokumentai: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe

Informacija apie programos finansuotas Europos platformas: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe