LT EN

Programos naujienos

Visos
2016 10 10
Europos tinklai
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Europos tinklų krypčiai
Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas „Europos tinklų“ krypčiai. Paraiškų teikimo terminas – 2016 m. lapkričio 25 d. 12 val. Briuselio laiku. Paramą pagal šią kryptį gali gauti organizacijų, atstovaujančių kultūros ir kūrybos sektoriams, struktūrinės grupės, kurių tikslai yra didinti sektorių gebėjimą vykdyti veiklą tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu ir prisitaikyti prie permainų, skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat stiprinti šių sektorių konkurencingumą, skatinant inovacijas. (Skaityti daugiau...)
2016 10 07
Literatūros vertimų projektai
Paskelbti literatūros vertimo projektų rezultatai
Paskelbti 2016 metų grožinės literatūros vertimų projektų rezultatai. Leidyklos pateikė 242 paraiškas, iš kurių finansavimas bus skirtas 39. Sėkmingas paraiškas pateikė 16 programoje dalyvaujančių šalių leidyklos iš 39 ir joms bus skirta 2,06 mln. eurų. Lietuvos leidykloms šie metai nebuvo sėkmingi, tačiau užsienio leidyklos į savo gimtąsias kalbas vers lietuvių rašytojų knygas. Daugiausiai sėkmingų projektų pateikė Serbija, Bulgarija, Latvija ir Italija. (Skaityti daugiau...)
2016 10 06
Paskelbti „Parama pabėgėlių integracijos projektams“ krypties finansavimo rezultatai
2016 metais buvo paskelbtas specialus kvietimas teikti paraiškas paramos pabėgėlių integracijai projektams. Paraiškas teikti projektus buvo raginamos tos organizacijos, kurios turi patirties dirbant su pabėgėliais ir aktyviai šia veikla užsiima. Buvo vertinamos 272 paraiškos iš 30 šalių, iš kurių finansavimas skirtas 12 projektų. 3 projektus įgyvendins organizacijos iš Jungtinės Karalystės, po 2 iš Švedijos ir Italijos. Danija, Ispanija, Kroatija, Prancūzija ir Lenkija įgyvendins po vieną projektą. (Skaityti daugiau...)
2016 09 27
Bendradarbiavimo projektai
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus
Dėmesio, paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas. 2016 m. paraiškų teikimo terminas - lapkričio 23 d. (Skaityti daugiau...)
2016 08 01
Bendradarbiavimo projektai, Europos platformos, Europos tinklai
Nukelti 2016 m. paraiškų teikimo terminai
Informuojame, kad šių metų paraiškų teikimo terminai yra nukeliami. Bendradarbiavimo projektų paraiškų teikimo terminas preliminariai numatomas spalio pabaigoje, Europos tinklų - lapkričio mėnesį, o paraiškų teikimo Europos platfomų krypčiai terminas gali būti nukeltas į dar vėlesnį laikotarpį. (Skaityti daugiau...)
2016 07 01
Kultūros ir kūrybos sektorių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skatinimas. Europos Komisija ir Europos investicijų fondas pradės taikyti naują garantijų schemą
Šiandien Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) paskelbė 121 mln. EUR vertės garantijų iniciatyvą per finansų įstaigas remti mažąsias ir vidutines kultūros ir kūrybos sektorių įmones. Tikimasi, kad ši programa padės per ateinančius šešerius metus gauti daugiau kaip 600 mln. EUR vertės banko paskolų. (Skaityti daugiau...)
2016 06 21
Europos kultūros sostinė
Kaunas ir Klaipėda atrinkti į Europos kultūros sostinės 2022 galutinį sąrašą
Birželio 21 d. Kaunas ir Klaipėda pateko į galutinį pretendentų į Europos kultūros sostinės 2022 vardą sąrašą. Šiuos miestus rekomendavo nepriklausomų ekspertų komisija, kuri dvi dienas Vilniuje vertino šešias konkursui pateiktas paraiškas iš Anykščių, Jonavos, Kauno, Klaipėdos, Plungės ir Rokiškio. (Skaityti daugiau...)
2016 05 24
Europos tinklai, leidinys
Leidinys apie programos finasuojamus Europos tinklus
Praėjusią savaitę seminaruose Kaune ir Vilniuje kalbėjomės apie galimybę prisijungti prie programos finansuojamų Europos tinklų arba paraginti Jūsų sektorių ar sritį jungiančias organizacijas teikti paraišką paskutiniam programos kvietimui. Europiniai tinlai kasmet iki pat 2020 gali gauti net 250 tūkst.eurų (ES paramos intensyvumas - net 80 proc.). Jūsų dėmesiui, specialus leidinys apie finansuojamus Europos tinklus, jų veiklas ir pasiekimus.  (Skaityti daugiau...)
2016 03 08
Literatūros vertimų projektai
Paskelbtas grožinės literatūros vertimų projektų konkursas
Paraiškų teikimo terminas - 2015 m. balandžio 27 d. 12 val. Briuselio laiku. Paramos grožinės literatūros vertimų projektams tikslas - remti ES ir kitų paprogramėje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių kultūrinę ir kalbinę įvairovę, skatinti tarptautinę kokybiškų literatūros kūrinių sklaidą, užtikrinti geresnes galimybes su šiais literatūros kūriniais susipažinti ES ir už jos ribų, pasiekti naujus skaitytojus. Šia kryptimi remiami grožinės literatūros kūrinių vertimai iš vienos Europos kalbos į kitą Europos kalbą (vertimas ir leidyba) bei išverstų kūrinių sklaida (specialūs renginiai, iniciatyvos išleistų kūrinių sklaidai Europoje ir už jos ribų naudojant skaitmenines technologijas). (Skaityti daugiau...)