LT EN

Programos naujienos

Visos
2019 11 27
Literatūros vertimų projektai
Paskelbti literatūros vertimų projektai
Paskelbti 2019 metų grožinės literatūros vertimų projektų LIT1 ir LIT2 rezultatai (kvietimo numeris EACEA 07/2019, terminas buvo 2019 m. birželio 4 d.). Bus finansuoti du projektas iš Lietuvos – leidykla „Terra publica“ įgyvendins projektą "The best books for future leaders“, kuriam skirta 58 740 €, o Socialinių inovacijų institutas įguvendins "Story and Illustration: 5 Unique Children’s Books", kuriam skirta 14 365 €. Didžiuojamės ir sveikiname! (Skaityti daugiau...)
2019 11 22
Paskelbtas naujas "Music Moves Europe" kvietimas
Parengiamiesiems veiksmams “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skirti 3 milijonai eurų. Planuojama paskelbti 4 kvietimus teikti projektines paraiškas ir atlikti 2 tyrimus. Šiuo metu aktualūs 2 kvietimai: „Mažų koncertų salių ir klubų bendradarbiavimo“ (terminas pratęstas iki gruodžio 16 d. 13 val. Briuseliolaiku), ir ką tik šviežiai paskelbtas "Muzikos kūrėjų sveikatos ir gėrovės tyrimas". (Skaityti daugiau...)
2019 10 03
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektus 2020-tiems metams
Paskelbtas kvietimas teikti bendradarbiavimo projektų paraiškas (kvietimo nr. EACEA 32/2019). Paraiškų teikimo terminas - 2019 m. lapkričio 27 d. 17 val. Briuselio laiku. Kviečiama teikti abiejų kategorijų projektus - „1 kategorija. Mažesnės apimties bendradarbiavimo projektai" ir „2 kategorija. Didesnės apimties bendradarbiavimo projektai". Kvietime išlaikyti ir jau įprasti programos prioritetai, ir nuo 2018-ųjų prisidėję du papildomi: „2018-ųjų Europos kultūros paveldo metų“ tęstinumas bei migrantų ir pabėgėlių tarpkultūrinis dialogas ir socialinė integracija. Kvietimo rezultatai bus paskelbti 2020 m. gegužės mėn., projektų sutartys - birželio mėn. Projektų veiklos privalo būti pradėtos tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir gruodžio 31 d. (Skaityti daugiau...)
2019 10 01
Muzika
Paskelbti parengiamieji "Music Moves Europe" kvietimai
Parengiamiesiems veiksmams “Music Moves Europe: Boosting European music diversity and talent” skirti 3 milijonai eurų. Planuojama paskelbti 4 kvietimus teikti projektines paraiškas ir atlikti 2 tyrimus. Šiuo metu paskelbti 2 kvietimai: „Profesinio augimo ir mokymų“ bei „Mažų koncertų salių ir klubų bendradarbiavimo“ (Skaityti daugiau...)
2019 06 28
Paskelbti bendradarbiavimo projektų rezultatai
Pagaliau sulaukėme lauktųjų bendradarbiavimo projektų rezultatų pagal kvietimą nr. EACEA 34/2018, paraiškų terminas buvo 2018-12-11). Abiejų kategorijų projektams skirta kiek daugiau nei 44,5 mln. eurų. Lietuvių organizacijos dalyvauja 4-iuose projektuose partnerio teisėmis. (Skaityti daugiau...)
2019 04 16
Literatūros vertimų projektai
Paskelbtas Literatūros vertimų krypties kvietimas
Leidėjus kviečiame teikti paraiškas Literatūros vertimų krypties projektams. Paraiškų teikimo terminas: birželio 4 d., rezultatai bus paskelbti rugpjūčio mėn. (Skaityti daugiau...)