LT EN

Filmų platinimas | Europos kūrinių populiarinimas internete

2017 12 18
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA/13/2017) teikti paraiškas schemai „Filmų platinimas. Europos kūrinių populiarinimas internete".

Paraiškų terminas - 2018 m. balandžio 5 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku).


1. ŠIA SCHEMA SIEKIAMA FINANSUOTI:
- sukūrimą naujų paramos sistemų, skirtų nenacionalinių Europos filmų platinimui kino teatruose ir kitose platformose, taip pat skirtų tarptautinių filmų pardavimų veiklai (audiovizualinių kūrinių subtitravimui, dubliavimui ir įgarsinimui).
- novatoriškus veiksmus, kuriais išbandomi nauji verslo metodai ir priemonės tose srityse, kurias veikiausiai paveiks skaitmeninių technologijų įdiegimas ir naudojimas.

2. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI:
– 1 veiksmas. Naujų pasiūlymų, susijusių su esamomis užsakomosiomis vaizdo programų paslaugomis, teikiamomis daugumos Europos filmų turinio tikslais, skaitmeninį populiarinimą, rinkodarą, prekių ženklo kūrimą, žymų diegimą ir plėtojimą apimanti veikla. Šio veiksmo tikslas – gerinti informavimą apie Europos audiovizualinius kūrinius, jų suradimo galimybes ir plėsti jų auditoriją pasaulio mastu.
- 2 veiksmas: Pagalba „Online Ready“ paketų ruošimui.
- 3 veiksmas: Novatoriškos Europos audiovizualinių kūrinių platinimo ir populiarinimo strategijos, įskaitant auditorijos formavimo iniciatyvas, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama novatoriškoms ir dalyvavimą skatinančioms Europos filmų pristatymo platesnei auditorijai strategijoms.

SVARBU:
Pareiškėjai, teikiantys projektus dėl skirtingų veiksmų, kiekvienam veiksmui turėtų pateikti atskiras paraiškas.
Veiksmai turi būti pradėti laikotarpiu nuo 1.09.2018 iki 1.01.2019 ir būti įgyvendinami 12 mėnesių.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Juridiniai asmenys (privačios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsisteigusios vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.
Fiziniai asmenys teikti paraiškų negali.

4.BIUDŽETAS:
Orientacinis veiksmų sumos padalijimas yra toks:
− 1 veiksmas – orientacinė 4 mln. EUR suma.
− 2 veiksmas – orientacinė 2,06 mln. EUR suma.
− 3 veiksmas – orientacinė 3,35 mln. EUR suma.
Agentūra pasilieka teisę nepaskirstyti visų turimų lėšų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 5 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku) užpildant elektroninę paraiškos formą (el. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi el. formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami (anglų kalba) programos svetainėje.


Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre

Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu