LT EN

Kino edukacija

2017 11 15
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA/14/2017) teikti paraiškas schemai „Kino edukacija".

Pagal MEDIA paprogramę parama teikiama:
- veiklai, kuria siekiama skatinti kino srities išmanymą, didinti auditorijos žinias apie Europos audiovizualinius kūrinius, taip pat audiovizualinį ir kinematografinį paveldą ir susidomėjimą jais, visų pirma tarp jaunimo;
- siekiant sudaryti palankesnes sąlygas platinti Europos filmus pasaulyje, o užsienio filmus Sąjungoje naudojantis visomis platinimo platformomis vykdant tarptautinius bendradarbiavimo projektus audiovizualiniame sektoriuje.

Reikalavimus atitinkanti veikla:
- projektai, kuriais sukuriami mechanizmai, užtikrinantys glaudesnį bendradarbiavimą Europos švietimo iniciatyvų kino klausimais srityje siekiant pagerinti šių iniciatyvų efektyvumą ir europinį aspektą ir parengti naujus, inovatyvius projektus, ypač panaudojant skaitmenines priemones.
- Projektai, kuriais sukuriami mechanizmai, didinantys Europos filmų ir audiovizualinių darbų, įskaitant kuruojamus filmų katalogus, indėlį į švietimą.

Projektuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 partneriai (projekto vadovas ir dar bent du partneriai), iš kurių bent 2 partneriai būtų iš švietimo kino klausimais sektoriaus iš 3 skirtingų šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje, apimant ne mažiau kaip 3 skirtingas kalbas.

Šio kvietimo naujovės:
- kino edukacijos iniciatyvų tikslinė auditorija turi būti jauni žmonės - jaunesni nei 19-os metų;
- projekto veikla gali trukti 2 metus;
- projektai turi būti pagrįsti didele proporcija jau pagamintų europinių filmų.

Daugiau informacijos ir paraiškos forma: https://eacea.ec.europa.eu/