LT EN

Kino festivaliai

2017 09 27
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA/17/2017) teikti paraiškas schemai „Kino festivaliai".

Pagal šios finansavimo schemos taisykles „Kūrybiška Europa“ MEDIA parama suteikiama:
- iniciatyvoms, kuriomis pristatoma ir skatinama Europos audiovizualinių kūrinių įvairovė;
- veiklai, kuria siekiama didinti auditorijos žinias ir domėjimąsi Europos audiovizualiniais kūriniais.

Reikalavimus atitinkanti veikla:
bus priimtos tik tos paraiškos, kurias pateiks reikalavimus atitinkantys subjektai, audiovizualinių kūrinių festivalius rengiantys paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse.

Audiovizualinių kūrinių festivalis – tai renginys:
• kurio programa apima reikalavimus atitinkančius filmus (vaidybinius, dokumentinius arba animacinius), rodomus plačiam žiūrovų ratui, įskaitant paprastus žiūrovus, akredituotus
tarptautinio masto audiovizualinio turinio specialistus ir žiniasklaidos atstovus;
• trunkantis tam tikrą laikotarpį iš anksto nustatytame mieste;
• turintis aiškiai apibrėžtus nuostatus/atrankos procedūrą.

Ne mažiau kaip 70 proc. per festivalį žiūrovams pristatytos ir reikalavimus atitinkančios programos ARBA ne mažiau kaip 100 meninių filmų (arba, jei tai trumpametražių filmų
festivalis, ne mažiau kaip 400 trumpametražių filmų) turi būti sukurta šalyse, kurios dalyvauja paprogramėje MEDIA (žr. gairių 6.1 skyrių).
Įgyvendinant paprogramės MEDIA šalių programą:
· ne mažiau 50 proc. filmų turi būti ne nacionaliniai;
· turi būti atstovaujama ne mažiau kaip 15 tokių šalių.

Paraiškų terminai - 2017 m. lapkričio 23 d. ir 2018 m. balandžio 26 d.

Daugiau informacijos: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe