LT EN

Patekimas į rinkas

2017 12 21
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA/18/2017) teikti paraiškas schemai „Patekimas į rinkas".

Paraiškų terminas - 2018 m. vasario 15 d.


1. ŠIA SCHEMA SIEKIAMA FINANSUOTI:
• veiklą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, įskaitant trumpametražių filmų, vaizdo žaidimų, televizijos serialų ir skirtingų medijų kūrinių gamybą;
• veiklą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti audiovizualinio sektoriaus specialistams skirtuose komerciniuose renginiuose ir mugėse ir naudotis internetinėmis veiklos priemonėmis Europoje ir už jos ribų;
• veiklą, kuria sudaromos palankesnės sąlygos platinti Europos filmus, taip pat trumpametražius filmus, Europoje ir visame pasaulyje bet kokiu formatu ir bet kokiose platformose.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti Europos įmonės (privačiosios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsteigtos vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.

Programa leidžia bendradarbiauti ir imtis bendrų veiksmų su šioje programoje nedalyvaujančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia kultūros ir kūrybos sektoriuose, kaip UNESCO, Europos Taryba, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija arba Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, remiantis bendrais įnašais programos tikslams įgyvendinti.
Fiziniai asmenys teikti paraiškų negali.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribų vykdomiems veiksmams ir veiklai paremti.
Reikalavimus atitinkančiais bus laikomi pareiškėjai, dalyvaujantys bent viename iš 3 veiksmų:
1 veiksmas. Europos audiovizualinio sektoriaus specialistams skirtos verslo verslui (fizinės) rinkos;
2 veiksmas. Verslo įmonių tarpusavio bendradarbiavimą skatinančios interneto priemonės;
3 veiksmas. Verslo verslui informacinė veikla, reklamuojanti Europos kūrinius.

Veiklos privalo prasidėti nuo 01/06/2018 iki 30/06/2019. Ilgiausia veiksmų trukmė – 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti papildomai pratęstas dar 6 mėnesiams, jei pratęsimo prašymas pateikiamas nepasibaigus susitarime dėl dotacijos nurodytam terminui. Ilgiausia projektų trukmė – 18 mėnesių.

5. BIUDŽETAS
Skiriamas finansavimas negali būti didesnis negu
– 60 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų, vykdant veiklą paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse;
– 80 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų, vykdant veiklą paprogramėje MEDIA nedalyvaujančiose šalyse.
Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Pasiūlymai turi būti pateikti užpildant elektroninę paraiškos formą (el. formą) iki 2018 m. vasario 15 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku).
Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Pareiškėjai užtikrina, kad visi reikalingi ir paminėti dokumentai būtų pateikti elektronine forma.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu