LT EN

Projektų vystymas | Projektų rinkiniai

2017 12 07
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS - PARAMA PROJEKTŲ RINKINIAMS FINANSUOTI

Paraiškų terminas - 2018 m. vasario 6 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku).


1. TIKSLAS - didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti tokius Europos audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:
• Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarptautiniu mastu, kūrimui;
• veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamybos įmones, ypač nepriklausomas gamybos įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kurti Europos ir tarptautinius bendrus audiovizualinius kūrinius, įskaitant televizijai skirtus kūrinius.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Europos nepriklausomos audiovizualinio turinio gamybos įmonės, teisiškai įsteigtos bent 36 mėnesius prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.
Paraiškas gali teikti TIK juridiniai asmenys.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

Parama teikiama: tarptautinį platinimo potencialą turinčių Europos audiovizualinių 3-5 kūrinių, tiksliau – vaidybinių, dokumentinių, vaikų ir animacinių filmų bei TV kūrinių, o tai pat interaktyvių kūrinių vystymo rinkiniui. Rinkinyje kartu su ilgametražiais filmais gali būti ir 1 trumpametražis filmas.

1) Reikalavimus atitinka šių audiovizualinių kūrinių kūrimas:

- vaidybinių, animacinių ir kūrybinės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose;

- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min.,
animacinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min.,
kūrybinės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;

- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min.,
animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min.,
kūrybinės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose.
Projektams, kuriuose vartotojo patirtis pateikiama nelinijiniu formatu (pvz., virtualiosios realybės projektams), šios minimalios vertės netaikomos.
Skaitmeninė platforma yra skirta tokių tipų projektams: animacijos, meninės dokumentikos ir vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems virtualiosios realybės projektams.


2) Ne daugiau kaip 20 minučių trukmės trumpametražio filmo sukūrimas ir gamyba, teikiant paramą naujiems talentams.

4. PROJEKTO TRUKMĖ. Ilgiausiai projektas gali trukti iki 36 mėnesių nuo veiklos pradžios.

5. BIUDŽETAS
- Mažiausia parama projektų rinkiniui pagal šias schemos gaires yra 70 000 EUR. Finansinė parama jokiu būdu negali viršyti 50 proc. visų reikalavimus atitinkančių pareiškėjo pateikto projektų rinkinio kūrimo išlaidų.
- Jei projektų rinkinyje nėra trumpametražio filmo projekto, suma yra ne didesnė nei 200 000 EUR.
- Jei projektų rinkinį sudaro tik kūrybinės dokumentikos projektai be trumpametražio filmo projekto, suma yra ne didesnė nei 150 000 EUR.
- Jei į projektų rinkinį įtraukiamas trumpametražio filmo projektas, didžiausia parama veiklai yra 210 000 EUR, o kūrybinės dokumentikos projektų rinkinio atveju suma yra ne didesnė nei 160 000 EUR.
- Mažiausia finansinė parama, kuri gali būti skirta projektų rinkinio projektui yra 10 000 EUR, o didžiausia – 60 000 EUR, jeigu suma neviršija 50 proc. projekto reikalavimus atitinkančių išlaidų. Jei į projektų rinkinį įtraukiamas trumpametražis filmas, didžiausia finansinė parama trumpametražiam filmui yra iki 10 000 EUR, jeigu parama neviršija 80 proc. reikalavimus atitinkančių šio projekto gamybos išlaidų (įskaitant projekto vystymo išlaidas).

6. SVARBIAUSIOS ŠIOS SCHEMOS NAUJOVĖS:
- projekto rinkinio veiklos pradžia skaičiuojama ne nuo paraiškos pateikimo datos („date of submission”), o nuo dotacijos skyrimo sutarties pasirašymo („date of the signature of the grant agreement”) datos , pranešimo apie dotacijos skyrimo sprendimo („date of notification of the grant decision”) datos arba jei pareiškėjas įrodo būtinybę veiklą pradėti anksčiau nei paraiškos pateikimo data;
- panaikinama autorių teisių „atgalinė data” iki 12-os mėnesių prieš paraiškos pateikimą.
Jei autorių teisių sutartys buvo pasirašytos prieš projektų rinkinio veiklos pradžią, kūrinio (sinopsio, scenarijaus traktuotės ir scenarijaus kūrimas ir vystymas) ir su autorių teisėmis susijusios išlaidos, patirtos ir užmokėtos per numatytą tinkamą projekto rinkinio veiklos periodą, bus traktuojamos kaip tinkamos.


7. DAUGIAU INFORMACIJOS
Visą gairių tekstą, paraiškų formas ir nuorodas į paraiškos priedus galima rasti Agentūros tinklapyje.
Paraiškos privalo atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir būti pateiktos naudojant parengtas formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 677 21348
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu