LT EN

Projektų vystymas | Vieno kūrinio projektai

2017 09 25
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA/22/2017) teikti paraiškas schemai „Projektų vystymas. Vieno kūrinio projektai".

Pagal šios finansavimo schemos taisykles „Kūrybiška Europa“ MEDIA parama suteikiama:
- Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui;
- veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamybos įmones, ypač nepriklausomas gamybos įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kurti bendrus audiovizualinius Europos ir tarptautinius kūrinius, įskaitant televizijai skirtus kūrinius.

Reikalavimus atitinka tokių audiovizualinių kūrinių kūrimas:
- vaidybinių, animacinių ir kūrybinės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., skirtų rodyti kino teatruose;
- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir kūrybinės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;
- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min., ir kūrybinės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose.

Projektams, kuriuose vartotojo patirtis pateikiama nelinijiniu formatu (pvz., virtualiosios realybės projektams), šios minimalios vertės netaikomos.

Skaitmeninė platforma yra skirta tokių tipų projektams: animacijos, meninės dokumentikos ir vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems virtualiosios realybės projektams.

Šis kvietimas skirtas Europos įmonėms, kurios yra nepriklausomos audiovizualinio turinio gamybos įmonės, teisiškai įsteigtos bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti neseniai pasiektus rezultatus.

Didžiausia galima projekto trukmė – iki 30 mėnesių nuo dokumentų pateikimo datos.


Paraiškų terminai: 2017 m. lapkričio 23 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku)
2018 m. balandžio 19 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku)

Daugiau informacijos: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe