LT EN

TV programavimas | Europos šalių audiovizualinių kūrinių įtraukimo į televizijos programas rėmimas

2017 09 27
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA 21/2017) teikti paraiškas schemai „TV programavimas".

Pagal šios finansavimo schemos taisykles „Kūrybiška Europa“ MEDIA parama suteikiama:
- kurti europietiškus audiovizualinius kūrinius, konkrečiai filmus ir televizijos kūrinius, kaip antai vaidybinius, dokumentinius, animacinius ir vaikams skirtus filmus, taip pat interaktyvius kūrinius, kaip antai vaizdo žaidimus, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu;
- veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamintojus, ypač nepriklausomas įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei audiovizualinių kūrinių, įskaitant televizijos kūrinius, bendrai gamybai.

Tinkami finansuoti veiksmai:
- Dramos (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 minučių, pirmiausia skirtos transliuoti per televiziją. Reikalavimus atitinka ir filmo tęsiniai, ir egzistuojančių dramos serialų antrojo bei trečiojo sezono serijos.
- Animaciniai filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 minutės, pirmiausia skirti transliuoti per televiziją. Reikalavimų neatitinka filmo tęsiniai ar egzistuojančių animacinių serialų antrojo, trečiojo ar tolesnio sezono serijos.
- Kūrybinės dokumentikos filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 50 minučių, pirmiausia skirti transliuoti per televiziją. Reikalavimų neatitinka filmo tęsiniai ar egzistuojančių dokumentinių serialų antrojo, trečiojo ir tolesnio sezono serijos.

Kuriant filmus itin aktyviai dalyvauti turi profesionalai, kurie yra paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių piliečiai ir (arba) nuolatiniai gyventojai.
Darbas turi būti pateiktas vėliausiai pirmąją oficialią filmavimo dieną (arba animacinių projektų kūrimo pradžioje).
Darbe turi dalyvauti ne mažiau kaip trys transliuotojų bendrovės iš trijų paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.

Kuriant filmą dalyvaujantiems transliuotojams suteiktos naudojimo teisės turi būti grąžintos gamintojui pasibaigus leidimo suteikimo laikotarpiui, kurio trukmė ne ilgesnė kaip:
- 7 metai, jei transliuotojas dalyvauja ikiprekybinėje veikloje;
- 10 metų, jei transliuotojas taip pat dalyvauja bendros gamybos veikloje.

Transliuotojo įnašas negali būti didesnis kaip 70 proc. visos filmų gamybos finansavimo sumos.
Ne mažiau kaip 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto sumos turi būti gauta iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.
Bent 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto finansavimo turi būti užtikrinta iš trečiųjų šalių finansavimo šaltinių (tiesioginio finansavimo arba išankstinio teisių pardavimo būdu).
Ilgiausia projektų trukmė yra 30 mėnesių arba 42 mėnesiai (serialo atveju).

Paraiškų terminas - 2017 m. lapkričio 11 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku)
2018 m. gegužės 24 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku)

Daugiau informacijos: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe