LT EN

Vaizdo žaidimai

2017 12 22
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA/24/2017) teikti paraiškas schemai „Vaizdo žaidimai".

Paraiškų terminas - 2018 m. kovo 8 d.


1. MEDIA PROGRAMOS PARAMA SUTEIKIAMA:
Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo
žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Europos vaizdo žaidimų gamybos įmonės, teisiškai įsteigtos bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Reikalavimus atitinka tik veikla, susijusi su šių projektų kūrimo etapu:
- pasakojamieji vaizdo žaidimai, neatsižvelgiant į jų platformą ar numatytą platinimo būdą.
Visais atvejais vaizdo žaidimas turi būti skirtas komerciniam naudojimui.
Kvietimui teikti paraiškas taikomas vienas terminas. Paraiška dėl paramos turi būti pateikta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki 2018 m. kovo 8 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku).
Ilgiausiai projektas gali trukti iki 36 mėnesių nuo veiklos pradžios.

4. BIUDŽETAS
Finansinės paramos suma yra 10 000–150 000 EUR, ji bus skirta europietiško vaizdo žaidimo koncepcijai ir projekto kūrimui (veiklai, kuri bus vykdoma siekiant išplėtoti projekto koncepciją ir sukurti tinkamą žaisti vaizdo žaidimo prototipą arba bandomąją versiją).
Finansinė parama negali viršyti 50 proc. visų pareiškėjo nurodytų remtinų išlaidų.

5. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
Paraiškas privaloma pateikti Vykdomajai įstaigai (EACEA) užpildant internetinę paraiškos formą (el. forma) ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 8 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku).

6. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos interneto puslapyje: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
El. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu