LT EN

Finansavimo schemos:

Europos kūrinių populiarinimas internete

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs terminas - 2020 m. gegužės 5 d.

Informacija anglų k.: čia.


Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre

Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu