LT EN

Finansavimo schemos:

TV projektai

Šiuo metu dar nėra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas bei atnaujinti reikalavimai projektams. Naujas kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2016 m. pabaigoje. Kviečiame susipažinti su ankstesnio kvietimo reikalavimais, kurie iš esmės išliks tokie patys ir naujajame kvietime.

Parama skiriama animacinių, kūrybinės dokumentikos ir vaidybinių filmų, pirmiausia skirtų rodyti per televiziją, gamybos (ir vystymo) darbams.

Reikalavimai trukmei:
• Vaidybiniai (serijos) ne trumpesni nei 90 min. trukmės
• Animaciniai (serijos) ne trumpesni nei 24 min.
• Dokumentiniai (serijos) ne trumpesni nei 50 min.

Nuo šiol galima parama ir jau egzistuojančių vaidybinių TV serialų 2 ir 3 sezonui remti.

Parama atskiriems serialų epizodams neteikiama.

Teikiamas projektas turi būti užsitikrinęs 50 % projekto biudžeto ir kartu su paraiška pateikti tai įrodančius dokumentus.

Teikiamas filmas turi būti gaminamas dalyvaujant ženkliam profesionalų iš MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių skaičiui.

Bet kurios kategorijos filmas turi turėti bent 3 TV transliuotojus iš skirtingų MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių, o jo indėlis projekto gamybos biudžete turi būti ne mažesnis kaip:

Naudojimo teisės, kurios transliuotojams suteikiamos pagal licenciją, gamintojui grąžinamos ne vėliau kaip po 7 metų išankstinio pardavimo atveju arba po 10 metų bendros gamybos atveju.

Ne mažiau kaip 50 proc. numatomo viso gamybos biudžeto lėšų turi būti surinkta iš trečiųjų šalių finansavimo šaltinių (per tiesioginį finansavimą arba per išankstinius teisių pardavimus); ne mažiau kaip 50 proc. gamybos biudžeto turi būti finansuojama iš Europos šaltinių (t.y. MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių).

Vertinimo kriterijai:

Kriterijaus „Projekto kokybė ir platinimo Europoje potencialas“ vertinimas

Automatiniai taškai:
• Paraiškovams iš šalių su mažomis kino gamybos apimtimis (t.y. iš MEDIA paprogramės šalių, išskyrus Jungtinę Karalystę, Ispaniją, Italiją, Prancūziją bei Vokietiją) – 5 taškai.
• Projektams, orientuotiems į jauną auditoriją (t.y. vaikams ir jaunimui iki 16 metų) – 5 taškai.
• Projektams, orientuotiems į koprodukciją su kitomis paprogramėje dalyvaujančiomis šalimis, kurių valstybinė kalba nėra ta pati - 5 taškai.

Maksimali galima paramos suma:
• Vaidybiniams ir animaciniams filmams –500.000 eurų bet ne daugiau kaip 12,5 % projekto tinkamų išlaidų.
• Kūrybinės dokumentikos filmams – 300.000 eurų bet ne daugiau kaip 20 % projekto tinkamų išlaidų.
• Bendros gamybos vaidybiniams TV serialams (kurie susideda bent iš 6 epizodų, kurių kiekvienas ne trumpesnis nei 45 min. ir kurių gamybos biudžetas ne mažesnis kaip 10 mln. eurų) – 1.000.000 eurų bet ne daugiau kaip 10 % projekto tinkamų išlaidų.

Finansavimas: gavus paramą ir pasirašius kontraktą Agentūra per 30 dienų nuo filmavimo/gamybos darbų pradžios, perves 60 % skiriamos paramos vertės.
Paramos likutis bus pervestas pilnai atsiskaičius su Agentūra (iki numatyto termino pateikus nustatytos formos veiklos iš išlaidų ataskaitas).

Projektų trukmė: 30 mėnesių arba 42 mėnesiai (serialo atveju).

Prie paraiškos ir biudžeto formų privaloma pridėti projekto aprašymą, kuris susideda iš: scenarijaus traktuotės ir režisieriaus vizijos.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga - kitas paraiškų teikimo terminas bus paskelbtas 2016 m. rudenį (arba 2016 m. pab.) Po naujo kvietimo paskelbimo paraiškas galima teikti 1 mėn. iki paraiškų teikimo laikotarpio/termino pabaigos.

Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai programos svetainėje.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu