LT EN

Finansavimo schemos:

Vaizdo žaidimai

1. TIKSLAS
Remti Europos audiovizualinių interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimą.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Europos vaizdo žaidimų gamybos įmonės, teisiškai įsteigtos bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Šių projektų kūrimo etapas:
− pasakojamieji vaizdo žaidimai, neatsižvelgiant į jų platformą ar numatytą platinimo būdą.
Visais atvejais vaizdo žaidimas turi būti skirtas komerciniam naudojimui.

! Projekte svarbūs interaktyvumo ir pasakojimo (angl. narrative) aspektai.

4. PROJEKTO TRUKMĖ
Ilgiausiai projektas gali trukti iki 30 mėnesių nuo paraiškų pateikimo datos.

5. BIUDŽETAS
Bendra šios schemos finansavimo biudžeto suma – 2,6 mln. EUR.
Finansinės paramos suma yra 10 000–150 000 EUR, ji bus skirta europietiško vaizdo žaidimo koncepcijai ir projekto kūrimui (veiklai, kuri bus vykdoma siekiant išplėtoti projekto koncepciją ir sukurti tinkamą žaisti vaizdo žaidimo prototipą arba bandomąją versiją).
Finansinė parama negali viršyti 50 proc. visų pareiškėjo nurodytų remtinų išlaidų.

6. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
2017 m. kovo mėn.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Prie paraiškos ir biudžeto formų privaloma pridėti projekto aprašymą, kuris susideda iš: sinopsio, autoriaus/režisieriaus vizijos, scenarijaus traktuotės, pirminės žaidimo struktūros (angl.„flow chart“) schema.

PASTABA: paraiška teikiama ne vėliau kaip likus 8 mėnesiams iki pirmojo žaidžiamo prototipo sukūrimo.


Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu