LT EN

Finansavimo schemos:

Vieno kūrinio projektai

Šiuo metu dar nėra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas bei atnaujinti reikalavimai projektams. Naujas kvietimas teikti paraiškas bus paskelbtas 2016 m. pabaigoje. Kviečiame susipažinti su ankstesnio kvietimo reikalavimais, kurie iš esmės išliks tokie patys ir naujajame kvietime.

1. TIKSLAS
Remti tarptautinį platinimo potencialą turinčių Europos audiovizualinių kūrinių, tiksliau – vaidybinių, dokumentinių, vaikų ir animacinių filmų bei TV kūrinių, taip pat ir interaktyvių kūrinių vystymą.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Nepriklausomos Europos audiovizualinio turinio gamybos įmonės, teisiškai įsteigtos bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti jau pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Šių audiovizualinių kūrinių kūrimas:
- vaidybinių, animacinių ir kūrybinės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose;

- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;

- vaidybinių projektų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., animacinių filmų, kurių trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų skaitmeninės platformos naudojimui.

SVARBU. Kino teatrams skirti bet kurios kategorijos filmai turi būti ne trumpesni nei 60 min.

TV ar skaitmeninėms platformoms skirti filmai:
• Vaidybiniai (serijos) ne trumpesni nei 90 min. trukmės
• Animaciniai (serijos) ne trumpesni nei 24 min.
• Dokumentiniai – ne trumpesni nei 50 min. Kelių serijų atveju, vienas epizodas – ne trumpesnis nei 25 min.

Ši finansavimo schema suteikia galimybę teikti tiek linijinio, tiek interaktyvaus turinio projektus, skirtus skaitmeninėms platformoms.

4. BIUDŽETAS
Visas turimas biudžetas šiai finansavimo schemai – 5,5 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.
Vieno kūrinio projektams numatomi fiksuoti paramos dydžiai, finansuojant iki 50 % projekto tinkamų išlaidų:
• 60 000 EUR – animaciniam filmui;
• 25 000 EUR – kūrybinės dokumentikos filmui;
• 50 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas visas gamybos biudžetas siekia (viršija) 1,5 mln. EUR.;
• 30 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas visas gamybos biudžetas yra mažesnis kaip 1,5 mln. EUR.;

5. PROJEKTO TRUKMĖ
Ilgiausiai projektas gali trukti iki 30 mėnesių nuo paraiškos pateikimo datos.

6. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
Kitas paraiškų teikimo terminas bus paskelbtas 2016 m. rudenį (arba 2016 m. pab.) Po naujo kvietimo paskelbimo paraiškas galima teikti 1 mėn. iki paraiškų teikimo laikotarpio/termino pabaigos.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Prie paraiškos pridedami aktualūs priedai
kartu su paraiškos ir biudžeto forma papildomai pridedamas projekto aprašymas, susidedantis iš projekto sinopsio, autoriaus/režisieriaus vizija, taip pat:
vaidybiniams filmams: scenarijaus traktuotė (min. 10 psl.), bent viena dialogų scena arba pirma scenarijaus versija;
kūrybinės dokumentikos filmams: scenarijaus traktuotė (min. 2 psl.) bei išsamus temos, pasakojimo struktūros, vizualinės formos bei kūrybinio pobūdžio aprašymas;
animaciniams filmams: biblija arba scenarijaus traktuotė, apimanti pasakojimo struktūrą, veikėjus ir vizualinę formą, o taip pat esminius piešinius.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu