LT EN

Finansavimo schemos:

Platinimas internete

1. TIKSLAS:
- vykdant audiovizualinio sektoriaus projektų tarpvalstybinę rinkodarą, prekės ženklų plėtojimą, sklaidos ir platinimo veiklą, remti audiovizualinių kūrinių rodymą visose kitose ne kino teatrų platformose;
- skatinti naujus platinimo modelius, siekiant sudaryti sąlygas naujų verslo modelių atsiradimui.

2. FINANSUOJUOMOS PRIEMONĖS:
- sukūrimas naujų sistemų, skirtų nenacionalinių Europos filmų platinimui kino teatruose ir kitose platformose, taip pat skirtų tarptautinių filmų pardavimų veiklai (audiovizualinių kūrinių subtitravimui, dubliavimui ir garsiniui aprašymui).
- Inovatyvios veiklos ir veiksmai, išbandantys naujus verslo modelius ir priemones tose srityse, kurios įtakojamos skaitmeninių technologijų diegimo ir naudojimo.

3. PARAMA TEIKIAMA ŠIEMS VEIKSMAMS:
- 2-as veiksmas (Action 2): skaitmeninių paketų parengimas padedant Europos audiovizualinių kūrinių komercializavimui VOD (Video on Demand) paslaugoms.
- 3-ias veiksmas (Action 3): inovatyvioms Europos audiovizualinių kūrinių viešinimo ir platinimo strategijoms.

Paraiškėjai teikiantys paraiškas skirtingiems veiksmams ( 2-ąjam arba 3-ąjam) privalo teikti atskiras paraiškas kiekvienam iš jų.
Veiklos turi prasidėti tarp 2016 m. lapkričio 1 d. ir 2017 m. sausio 1 d.
Maksimali veiklos trukmė – 12 mėnesių.

4. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Juridiniai asmenys (privačios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsisteigusios vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.
Fiziniai asmenys teikti paraiškų negali.

5.BIUDŽETAS:
Iš viso numatytas 3.16 mln. EUR biudžetas, kuris pagal veiksmus paskirstytas atitinkamai:
- 2 veiksmas: 1.3 mln. eurų.
- 3 veiksmas: 1.85 mln. eurų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
2016 m. birželio 21 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku).

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre

Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu