LT EN

Finansavimo schemos:

Kino teatrų tinklai

Parama skiriama tarptautiniams kino teatrų tinklams, vykdantiems bendras filmų rodymo ir populiarinimo iniciatyvas.

Paraišką pagal šią schemą gali teikti tinklas, atstovaujantis ne mažiau kaip 100 kino teatrų iš 20 MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių.

Daugiau dėmesio skiriama nenacionalinių europietiškų filmų rodymui Europoje ir naujų auditorijų pritraukimas europietiškiems filmams

Pagrindiniai reikalavimai:

- Naujų modelių, skirtų naujoms auditorijoms pritraukti, paieška.
- Bendradarbiavimas su kitomis platinimo platformomis.

Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

ES programos „KŪRYBIŠKA EUROPA“ MEDIA remiamas Europos kino teatrų tinklas - www.europa-cinemas.org/en