LT EN

Apie MEDIA:

MEDIA paprogramė

MEDIA programa įkurta dar 1991 m., o nuo 2014 m. ji pradėjo veikti kaip „Kūrybiška Europa“ programos paprogramė, remianti Europos kino ir audiovizualinę industrijas. Finansavimas skiriamas Europos kūrinių vystymui, populiarinimui ir platinimui Europoje ir už jos ribų.

Paprogramę koordinuoja Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA).

2014-2020 m. laikotarpiu MEDIA projektų finansavimui numatyti 817,6 mln. eurų, sudarantys 56% viso „Kūrybiška Europa“ biudžeto.

MEDIA prioritetai:

Stiprinti audiovizualinį sektorių
- Remiant įgūdžių ugdymą ir tinklų vystymą, ypač skaitmeninių technologijų srityje, užtikrinant sektoriaus prisitaikymą prie kintančios rinkos
- Remiant audiovizualinių kūrinių, turinčių transnacionalinį potencialą, kūrimą bei skatinant europines ir tarptautines koprodukcijas, įskaitant ir televizijos transliuotojus.
- Skatinant verslo mainus ir remiant prodiuserius ėjime į rinką, bei padedant jų projektams įgyti matomumo.

• Skatinti tarptautinį platinimą
- Remiant filmų platinimą per tarptautines rinkodaros veiklas, audiovizualinių kūrinių prekinių ženklų vystymą, platinimą ir rodymą.
- Populiarinant rinkodarą ir tarptautinį platinimą internetinėmis platformomis.
- Remiant auditorijos plėtros iniciatyvas, populiarinant ir organizuojant įvairius renginius, festivalius, medijų raštingumo iniciatyvas.
- Populiarinant naujus lanksčius platinimo būdus, taip skatinant naujus verslo modelius.

MEDIA paprogramė remdama kino ir audiovizualinį sektorius siūlo:

• Iniciatyvas kūrinių platinimui ir patekimui į rinką.
• Iniciatyvas vieno kūrinio projekto ar projektų rinkinių vystymui.
• Paramą televizijos programų ar video žaidimų kūrimui.
• Veiklas, skatinančias domėjimąsi ir platesnę prieigą prie audiovizualinių kūrinių.
• Veiklas, populiarinančias kiną, tokias kaip filmų festivaliai ir kino teatrų tinklai.
• Priemones, lengvinančias tarptautinę koprodukciją ir stiprinančias kūrinių cirkuliaciją ir platinimą.
• Veiklas, ugdančias audiovizualinio sektoriaus profesionalų įgūdžius ir gebėjimus.

MEDIA paprogramėje dalyvaujančios valstybės, galinčios teikti paraiškas:

Europos Sąjungos narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.
Kitos valstybės: Islandija, Norvegija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Juodkalnija, Serbija.
Dalinai dalyvauja (gali teikti paraiškas 4 schemoms: Mokymų, filmų festivalių, kino edukacijos ir patekimo į rinką): Gruzija, Moldova, Izraelis (prieš sprendimo priėmimą dėl finansavimo skyrimo pasirašius sutartį su ES), Ukraina.

Nuolatos atnaujinamą šalių dalyvių sąrašą galite rasti: čia.

Naudingos nuorodos:
Daugiau apie MEDIA: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/media_en
Apie MEDIA 2007-2014 programą: ec.europa.eu/culture/tools/media-programme_en.htm
Visų „Kūrybiška Europa“ biurų kontaktai: ec.europa.eu/programmes/creative-europe/contact/creative-europe-desks_en