LT EN

ES derybininkai susitarė dėl naujų taisyklių, pagal kurias Europos gyventojams suteikiama galimybė naudotis internetinėmis turinio paslaugomis išvykus į užsienį

2018 02 07
bendroji skaitmeninė rinka, Europos Komisijos naujienos
Briuselis, 2017 m. vasario 7 d.

Naujos taisyklės atspindės naujus būdus, kuriais į kitas ES šalis vykstantys Europos gyventojai naudojasi internetinėmis kultūros ir pramogų paslaugomis.

Pagal susitarimą, kurį šiandien vakare pasiekė Europos Parlamento, valstybių narių ir Europos Komisijos derybininkai, Europos gyventojai per keliones Europos Sąjungoje netrukus galės naudotis visa savo filmų, sporto renginių, e. knygų, vaizdo žaidimų arba muzikos įrašų prenumerata internetu. Tai pirmasis susitarimas, susijęs su ES autorių teisių taisyklių modernizavimu, Komisijos pasiūlytu bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas džiaugėsi susitarimu, sudarytu praėjus vos savaitei po to, kai susitarita dėl didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų kainų. „Europos gyventojai pajus konkrečią šiandienos susitarimo naudą. Žmonės, kurie yra užsiprenumeravę mėgstamus serialus, muzikos kūrinius ir sporto varžybas savo šalyse, galės juos žiūrėti arba jų klausytis ir nuvykę į kitas Europos šalis. Tai naujas svarbus žingsnis šalinant bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis. Nuoširdžiai dėkoju Europos Parlamento pranešėjui Jeanui-Marie Cavadai, ES Tarybai pirmininkaujančiai Maltai ir visiems, padėjusiems pasiekti šiandienos kompromisą. Dabar reikia susitarti dėl kitų mūsų pasiūlymų modernizuoti ES autorių teisių taisykles ir užtikrinti geresnę prieigą prie kūrybinio turinio kitose šalyse. Viliuosi, kad Europos Parlamentas ir valstybės narės šį tikslą įgyvendins“, – sakė jis.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Skaitmeninės technologijos suteikia naujų galimybių naudotis kultūriniu turiniu keliaujant, ir žmonės mielai jomis naudojasi. Šiandienos susitarimas atveria piliečiams naujų galimybių ir kartu apsaugo kultūros ir sporto turinio kūrėjus ir tuos, kas į tokio turinio kūrimą investuoja. Šis harmoningas sprendimas – vilčių teikiantis ženklas, kad mūsų pastangos kurti tiek kūrėjams, tiek vartotojams naujų galimybių teikiančią bendrąją skaitmeninę rinką yra vaisingos.“

Naujos perkeliamumo taisyklės atitiks naujus būdus, kuriais Europos gyventojai naudojasi kultūriniu ir pramoginiu turiniu. 2016 m. internete žaidė arba siųsdinosi žaidimus, vaizdus, filmus arba muziką 64 % Europos gyventojų. Vis daugiau jų tai daro naudodamiesi mobiliaisiais įrenginiais. 2015 m. tyrimo duomenimis, naudotis tarpvalstybiniu perkeliamumu būtų norėjęs kas trečias Europos gyventojas. Turėti tokią galimybę dar svarbiau jaunimui. Perkeliamumą ir prieigą prie užsiprenumeruotų paslaugų keliaujant Europoje svarbiais dalykais laikė pusė 15–39 metų asmenų.

Įsigaliojus būsimajam reglamentui vartotojai galės naudotis savo internetinėmis turinio paslaugomis nuvykę į kitas ES šalis lygiai taip pat, kaip jomis naudojasi savo šalyse. Pavyzdžiui, jei Prancūzijos vartotojas prenumeruoja televizijos kanalo „Canal+“ filmų ir serialų internetines paslaugas, jis galės žiūrėti Prancūzijoje rodomus filmus ir serialus ir tuomet, kai bus nuvykęs atostogauti į Kroatiją arba darbo reikalais į Daniją.

Internetinių turinio paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, „Netflix“, „MyTF1“ arba „Spotify“, patikrins abonento gyvenamosios vietos valstybę naudodamiesi mokėjimo duomenimis, internetine sutartimi arba IP adresu. Laikytis naujų taisyklių turės visi mokamų internetinių turinio paslaugų teikėjai. Nemokamų paslaugų teikėjai (pavyzdžiui, internetines paslaugas teikiantys visuomeniniai televizijos arba radijo transliuotojai) taip pat turės galimybę nutarti užtikrinti savo abonentams turinio perkeliamumą.

Tolesni veiksmai

Tekstą, dėl kurio susitarta, dabar turi oficialiai patvirtinti ES Taryba ir Europos Parlamentas. Priimtos taisyklės taps taikytinomis visose ES valstybėse narėse 2018 m. pradžioje, nes reglamente paslaugų teikėjams ir teisių turėtojams suteikiamas 9 mėnesių laikotarpis, per kurį jie turi pasirengti taikyti naująsias taisykles.

Pagrindiniai faktai

2015 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pasiūlė reglamentą, kuriuo siekiama suteikti Europos Sąjungoje keliaujantiems žmonėms daugiau galimybių naudotis turiniu internete. Tai buvo pirmas bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos teisės akto pasiūlymas. 2016 m. rugsėjo mėn. jį papildė šiuolaikiškos ES autorių teisių taisyklės, kuriomis siekiama, kad Europoje būtų didinama kultūrų įvairovė ir gausinamas internete pateikiamas turinys, ir nustatomos aiškesnės taisyklės visiems interneto naudotojams. Reglamentas skirtas toms internetinėms turinio paslaugoms, kurių apsaugos autorių teisių teisės aktais klausimas yra aktualiausias. Tai gali būti užsakomųjų vaizdo programų platformos („Netflix“, „HBO Go“, „Amazon Prime“, „Mubi“, „Chili TV“), internetinės televizijos paslaugos (bendrovės „Viasat“ paslauga „Viaplay“, bendrovės „Sky“ paslauga „Now TV“, „Voyo“), srautinio muzikos siuntimo paslaugos („Spotify“, „Deezer“, „Google Music“) arba žaidimų elektroninės prekyvietės („Steam“, „Origin“). Šių paslaugų svarbiausia ypatybė yra ta, kad jų naudotojams suteikiama prieiga prie autorių ir gretutinėmis teisėmis saugomo turinio bei audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų.

Turėti galimybę naudotis internetinėmis turinio paslaugomis keliaujant bus dar svarbiau nuo 2017 m. birželio 15 d., kai įsigalios naujos tarptinklinio ryšio taisyklės. Nuo tos dienos periodiškai keliaujantys žmonės už mobilųjį internetą mokės savo šalyje taikomas kainas. Bus laikomasi sąžiningo naudojimo taisyklių ir neatsižvelgiama, į kurią ES šalį jie vyksta.