LT EN

„Europietiški filmai sudaro 20% viso turinio VOD kataloguose“ - skelbia Europos audiovizualinė observatorija

2018 09 01
Europos audiovizualinė observatorija
Europos audiovizualinė observatorija (European Audiovisual Observatory) paskelbė naują ataskaitą „Filmų kilmė užsakomuosiuose vaizdo programų kataloguose“ (ang. The origin of films in VOD catalogues).

Europietiški filmai sudaro 20% viso turinio VOD kataloguose, o 85% Europietiškų filmų, esančių SVOD paslaugų kataloguose yra nenacionaliniai.

Pagrindiniai aspektai:

 • Mokėjimų už peržiūrą platformos (TVOD): vidutiniškai iTunes kataloge yra 24% ES filmų, kurių tarpe tik 4% yra nacionaliniai. Kai tuo tarpu ES filmų dalis Microsoft kataloguose sudaro 17%, iš kurių net 35% filmų yra nacionaliniai.
 • Mokėjimų už prenumeratą pagrįstos platformos VOD (SVOD): ES filmai SVOD kataloguose sudaro 20% dalį. Tarp ES filmų nacionaliniai sudaro 15% ir net 85% filmų yra nenacionaliniai.
 • Europos masto paslaugų kataloguose, kurie prieinami penkiose didžiausiose Europos šalyse (Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje) nacionalinių filmų dalis yra didesnė.

Europos audiovizualinė observatorija, veikianti Strasbūre, paskelbė naują ataskaitą, kuri apžvelgia VOD katalogų turinį ES. Iš viso šioje ataskaitoje ištyrinėti 74 TVOD ir SVOD katalogai, tačiau ypatingas dėmesys skirtas TVOD platformoms, veikiančioms arba tik Europos mastu, arba visame pasaulyje:

 • 4 Europos mastu bei visame pasaulyje veikiančiose TVOD platformose yra 47 katalogai (Apple iTunes veikia 25 šalyse, Chili TV – 5, Microsoft Film & TV series veikia 12 šalių, o Rakuten – 5).
 • 9 SVOD platformose yra 37 katalogai (Netflix veikia 27 šalyse, C more – 3, Canal Play veikia tik Prancūzijoje, Flimmit SVOD – Austrijoje, HBO – Burlgarijoje, Horizon GO – Čekijoje, Sky now – Jungtinėje Karalystėje, Timvision – Italijoje ir Horizon/UPC Prime – Lenkijoje).


1. Mokėjimų už peržiūrą pagrįstos platformos (TVOD)

4 TVOD platformose esančių ES28, nacionalinių, bei kitų Europos šalių filmų dalis (%).
ES filmų dalis šiose 4 platformose svyruoja nuo 16% (Microsoft) iki 30% (Chili TV). Kiekvienoje platformoje yra skirtingas kiekis ES nacionalinių bei ES nenacionalinių filmų.

 • Chili TV ir Rakuten TV siūlomas ES filmų kiekis gana panašus (atitinkamai 30% ir 29%). Šių filmų tarpe nacionalinių ES filmų dalis yra atitinkamai 13% bei 14%.
 • Vidutiniškai iTunes kataloguose ES filmai sudaro 24%, 4% iš jų yra nacionaliniai.
 • ES filmų dalis Microsoft kataloguose sudaro vidutiniškai 16%, iš kurių 6% filmų yra nacionaliniai.
 • Procentinė nacionalinių ES filmų dalis kiekviename minėtame kataloge parodė, jog Chili TV ir Rakuten platformos geriausiai adaptuoja turinį skirtingoms šalims. Tuo tarpu platformose, kurios veikia daugelyje šalių, kaip pvz. iTunes, ES filmų dalis yra gana didelė dėl to, nes į kelis katalogus yra įtraukti filmai iš atitinkamų ES šalių – tai padidina bendrą nenacionalinių filmų skaičių iTunes platformoje.


2. Mokėjimų už prenumeratą pagrįstos platformos VOD (SVOD)

9 SVOD platformose esančių ES28, nacionalinių, bei kitų Europos šalių filmų dalis (%).
Vidutiniškai, ES filmai sudaro 20% dalį SVOD kataloguose. Iš visų filmų ES nacionaliniai filmai sudaro 15%, kai tuo tarpu nenacionaliniai – 85%. Tačiau kiekvieno katalogo struktūra skiriasi ženkliai:

 • ES filmų dalis platformose: 15% – Sky Now ir 17% – Netflix, tačiau net 53% – C More, 48% – Canal Play ir 84% – Flimmit.
 • Iš visų ES filmų nacionalinių filmų dalis platformose atitinkamai: vidutiniškai 2% Netflix, 16% – C More, 32% – Canal Play ir 49% – Flimmit.


3. Europos mastu bei visame pasaulyje veikiančios TVOD platformos

Akivaizdu, kad kataloguose, kurie yra prieinami didžiausio gamybinio pajėgumo ES šalyse (Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje) nacionalinių filmų dalis yra didžiausia. Galime daryti išvadą, kad šalys, turinčios stiprią kino industriją, į katalogus daugiau įtraukia nacionalinių kūrinių, kai tuo tarpu silpnos kino industrijos šalys atvirkščiai – įtraukia daugiau filmų iš kitų ES šalių.

Filmų kiekis vidutiniuose šalių kataloguose pagal kilmę:
 • ES28 filmų kiekis 4 TVOD kataloguose yra mažiausias: iTunes ES28 filmų katalogų yra 3,7 (bendras katalogų kiekis – 25), 1,7 – Microsoft (bendras katalogų kiekis – 12), 1,8 – Rakuten TV (bendras katalogų kiekis – 5) ir 1,3 – Chili TV (bendras katalogų kiekis – 5).
 • JAV filmų TVOD kataloguose yra daugiau: 6,7 – iTunes, 2,7 – Microsoft, 2,6 – Rakuten TV ir 2,1 – Chili TV..


4. Europos mastu veikianti SVOD platforma Netflix

Netflix: ES nenacionalinių filmų pasiskirstymas skirtingose šalyse (%)
Vidutiniškai, nacionalinių filmų dalis (%) tarp visų ES filmų rodo, kad paslauga, veikianti daugelyje šalių, tame tarpe ir Netflix, turi gana didelę ES filmų dalį dėl to, kad į kelis katalogus yra įtraukiami filmai iš tam tikrų ES šalių. Dėl šios priežasties ES nenacionalinių filmų skaičius Netflix yra didelis.

Netflix: ES nacionalinių filmų dalis skirtingose šalyse (%)
Akivaizdu, kad Netflix kataloguose, kurie yra prieinami didžiausiose ES šalyse (Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Italijoje) nacionalinių filmų dalis yra didžiausia. Galime daryti išvadą, kad šalys, turinčios stiprią kino industriją, į katalogus daugiau įtraukia nacionalinių kūrinių, kai tuo tarpu silpnos kino industrijos šalys atvirkščiai – įtraukia daugiau filmų iš kitų ES šalių. Šiuo atveju išimtis – Danija ir Nyderlandai.

Visos SVOD platformos – nenacionalinės ES koprodukcijos (%)
Nenacionaliniai ES filmai SVOD platformose – tai dažniausiai koprodukcijos. Nors koprodukcijos sudaro 22% visų filmų, pagamintų Europoje, platformose jos sudaro nuo 24% (Flimmit) iki 53% (Horizon - UPC Prime) iš visų prieinamų ES filmų.

Visą ataskaitą rasite čia.