LT EN

Europos Komisija pristato leidinį apie MEDIA schemos „Mokymai" iniciatyvas

2017 07 18
Europos Komisijos naujienos
Europos Komisija pristato leidinį apie MEDIA schemos „Mokymai" iniciatyvas - „Contribution of the Creative Europe Programme to fostering Creativity and Skills Development in the Audiovisual Sector". Šis leidinys buvo rengiamas siekiant nustatyti trūkstamus įgūdžius audiovizualinėje industrijoje, įvertinti „Mokymai" schemos indėlį tuos trūkumus panaikinti bei parengti rekomendacijas.

MEDIA schemos „Mokymai" tikslas - plėtoti įvairias mokymo priemones, kurios padėtų audiovizualinio sektoriaus specialistams įgyti įgūdžių bei kompetencijų, taip pat įgyvendinti žinių dalijimosi ir tinklų kūrimo iniciatyvas, įskaitant skaitmeninių technologijų integravimą.

Pagrindinės Europos Komisijos leidinio išvados yra tai, kad audiovizualinio sektoriaus mokymų iniciatyvos yra unikalios, labai vertinamos ir veiksmingos. Jos sprendžia įvairių įgūdžių poreikių trūkumus ir padeda įvairioms tautybėms. Mokymasis yra individualizuotas procesas, jo metu daugiausia dėmesio skiriant bendradarbiavimui su mokymų dalyviais ir ekspertais. Mokymo iniciatyvomis siekiama poveikio dalyviams - patobulintų įgūdžių, patekimo į rinką, kontaktų ir tinklinimo.

Taip pat leidinyje pateikiama keletą rekomendacijų, kaip pakoreguoti audiovizualinės industrijos specialistų mokymosi veiklą, kad būtų įgyvendinami MEDIA programos tikslai, tokie kaip inovacijų plėtra ir jaunų auditorijų pasiekiamumas. Taip pat reikėtų dėti daugiau pastangų, kad projektų vertinimo procese būtų užtikrinta regionų įvairovė, siekiant efektyviau atspindėti industrijos poreikius visoje Europos Sąjungoje. Taip pat siūloma, kad mokymo iniaciatyvos būtų tvarios be ES finansavimo ir būtų plačiau prieinamos audiovizualinio sektoriaus profesionalams.

Leidinys prieinamas nemokamai: