LT EN

Lietuvos kultūros taryba pradeda finansuoti Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimą programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“. Paprogramė „Media“

2017 10 16
Finansavimas
Lietuvos kultūros taryba skelbia konkursą - Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“. Paprogramė „Media“ ! Paraiškas teikti gali užsitikrinę finansavimą iš MEDIA paprogramės finansavimo schemų: „Vaizdo žaidimų vystymas", „Kino festivaliai", „Kino edukacija", „Patekimas į rinką", „Mokymai", „Filmų platinimo atrankinė schema", „Europos kūrinių populiarinimas internete".

„Kūrybiška Europa“ yra Europos Sąjungos programa, skirta Europos kultūrai, kinui, televizijai, muzikai, literatūrai, scenos menui, paveldui ir kitoms susijusioms sritims remti. Programą „Kūrybiška Europa“ sudaro programų „Kultūra“ ir MEDIA paprogramės, pagal kurias daugiau kaip 20 metų buvo remiami kultūros ir audiovizualinis sektoriai. „Kultūra“ teikia paramą scenos ir vizualiajam menui, paveldui ir kitoms sritims, o MEDIA paprogramė finansuoja kino ir audiovizualinį sektorių. MEDIA paprogramė susideda iš 14 skirtingų kvietimų (schemų).

Pagal Lietuvos kultūros tarybos pateiktus reikalavimus šiuo konkursu finansuojama veikla:
- Dalyvavimas Europos Sąjungos programoje „Kūrybiška Europa 2014–2020“ „Media“ paprogramėje.
- ES programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projektai užsitikrinę finansavimą iš „Vaizdo žaidimų vystymo", „Kino festivalių", „Kino edukacijos", „Patekimo į rinkas", „Mokymų", „Filmų platinimo atrankinės", „Europos kūrinių populiarinimo internete" finansavimo schemų ir įgyvendinantys visas šias sąlygas:
1. dėl projekto įgyvendinimo yra pasirašyta sutartis su Europos Komisija arba gautas sprendimas iš Europos Komisijos dėl finansavimo veiklai skyrimo;
2. finansavimo paraišką Tarybai teikia Lietuvoje registruoti programos „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojai ar bendraorganizatoriai.
Finansavimas skiriamas 2018 m. vykdomoms projekto veikloms.

Veiklos finansavimo intensyvumas: finansuojama iki 80% Lietuvoje registruoto „Kūrybiška Europa 2014–2020“ paprogramės „Media“ projekto vykdytojo išlaidų (be ES paramos), kuriomis prisidedama prie projekto įgyvendinimo.


„Vienose MEDIA schemose Lietuvos įmonės dalyvauja aktyviai, kitose mažiau, todėl tikimasi, kad šis nacionalinis ko-finansavimo mechanizmas paskatins įmones aktyviau dalyvauti MEDIA paprogramėje ir užtikrins kokybišką jau įgyvendinamų projektų eigą" - teigia Eva Brazdžionytė, „Kūrybiškos Europos“ MEDIA biuro Lietuvoje vadovė.


Daugiau informacijos apie reikalavimus : www.ltkt.lt


Paraiškų terminas - 2017 m. lapkričio 13 d.


Šio Lietuvos kultūros tarybos kvietimo klausimais konsultuoja:
Lina Lagunavičienė
Tel. (8 5) 219 6536
El. paštas: lina.lagunaviciene@ltkt.lt