LT EN

Paskelbtas naujas MEDIA kvietimas teikti paraiškas schemai „Projektų vystymas. Projektų rinkiniai"

2017 12 06
Europos Komisijos naujienos
Vakar Europos Komisija paskelbė naują kvietimą (nr. EACEA/23/2017) teikti paraiškas schemai „Projektų vystymas. Projektų rinkiniai". Parama teikiama: tarptautinį platinimo potencialą turinčių Europos audiovizualinių 3-5 kūrinių, tiksliau – vaidybinių, dokumentinių, vaikų ir animacinių filmų bei TV kūrinių, o tai pat interaktyvių kūrinių vystymo rinkiniui. Rinkinyje kartu su ilgametražiais filmais gali būti ir 1 trumpametražis filmas.

Paraiškų terminas - 2018 m. vasario 6 d.

Paraiškas šiai programos schemai gali teikti tik juridiniai asmenys - Europos nepriklausomos audiovizualinio turinio gamybos įmonės, teisiškai įsteigtos bent 36 mėnesius prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčios parodyti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.

Svarbiausios šio kvietimo naujovės:
- projekto rinkinio veiklos pradžia skaičiuojama ne nuo paraiškos pateikimo datos („date of submission”), o nuo dotacijos skyrimo sutarties pasirašymo („date of the signature of the grant agreement”) datos , pranešimo apie dotacijos skyrimo sprendimo („date of notification of the grant decision”) datos arba jei pareiškėjas įrodo būtinybę veiklą pradėti anksčiau nei paraiškos pateikimo data;
- panaikinama autorių teisių „atgalinė data” iki 12-os mėnesių prieš paraiškos pateikimą.
Jei autorių teisių sutartys buvo pasirašytos prieš projektų rinkinio veiklos pradžią, kūrinio (sinopsio, scenarijaus traktuotės ir scenarijaus kūrimas ir vystymas) ir su autorių teisėmis susijusios išlaidos, patirtos ir užmokėtos per numatytą tinkamą projekto rinkinio veiklos periodą, bus traktuojamos kaip tinkamos.

Daugiau informacijos: http://kurybiskaeuropa.eu/media