LT EN

Paskelbti 2017 m. MEDIA paremtų koprodukcijos fondų rezultatai

2017 05 23
Koprodukcijos fondai, Europos Komisijos naujienos, Rezultatai
Europos Komisija paskelbė 2017 m. koprodukcijos fondų rezultatus (kvietimo nr. EACEA-24-2016). Iš pateiktų 11 paraiškų, finansuoti 5 fondai iš 4 Europos šalių - „World Cinema Fund Europe" (Vokietija), „ACM Distribution" (Prancūzija), „TFL Coproduction Fund & TFL Audience Design Fund" (Italija), „HBF+Europe" ir „IDFA Bertha Fund Europe" (Nyderlandai). Šių fondų veiklai išdalinta 1,5 mln. eurų.

Šia „Kūrybiška Europa" MEDIA kryptimi finansuojama veikla, kuria Europos ir tarptautinės bendros gamybos partneriai užtikrina ir (arba) teikia netiesioginę paramą bendros gamybos audiovizualiniams kūriniams, teikdami paramą programoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems bendros gamybos fondams.

Fondas „World Cinema Fund Europe" - tai Vokietijoje tarptautinio Berlyno kino festivalio (angl. „Berlin International Film Festival") iniciatyva įsikūręs kino fondas, finansuojantis itin mažų pajėgumų kino industrijas turinčių šalių (Afrikos, Lotynų Amerikos ir Karibų, Centrinės Azijos, Vidurio Rytų, Kaukazo šalių) filmų gamybos ir sklaidos projektus.
Maksimali paramos suma filmo gamybos projektui - 80 tūkst. eurų.
Filmų gamybos paraiškų terminas - 2017 m. liepos 17 d.
Šalių, atitankančių fondo reikalavimus, sąrašas: čia.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: www.berlinale.de

ACM Distribution" - fondas, teikiantis finansinę paramą platinimui ir sklaidai filmų, kurie pagaminti su CNC administruojamo Prancūzijos fondo „Aide aux cinemas du monde (ACM)" parama ir bendros gamybos šalių sąraše yra bent viena ne Europos šalis.
Paraiškų terminas - 2017 m. rugsėjo 30 d.
Fondo taisyklės: Daugiau informacijos: www.cnc.fr

Italijos fondas „TFL Audience Design Fund" - tai 2014 metais žinomų tarptautinių mokymų „Torino Film Lab" organizatorių įkurtas fondas, skirtas finansuoti filmų auditorijos įtraukimo veiksmus ir platinimą.
Paraiškų terminas - 2018 m.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: www.torinofilmlab.it

HBF+Europe" - tai mažąją koprodukciją finansuojantis fondas, įkurtas tarptautinio Roterdamo filmų festivalio (angl. „International Film Festival Rotterdam") organizatorių dar 1988 metais. Šis Nyderlanduose veikiantis fondas teikia paramą ankstyvoje stadijoje esantiems ar postprodukciją įgyvendinantiems projektams iš tokių regionų kaip Afrika, Azija, Lotynų Ameria, Vidurio Rytai ir dalis Rytų Europos.
Maksimali paramos suma projektui - 55 tūkst. eurų.
Paraiškų terminai - 2017 m. birželio 6 d., spalio 1 d.
Šalių, atitankančių fondo reikalavimus, sąrašas.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: https://iffr.com

IDFA Bertha Fund Europe" - tai tarptautinio Amsterdamo dokumentinių filmų festivalio (angl. „International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)") inicijuotas fondas, teikiantis finansinę paramą dokumentinių filmų projektams, kuriuos vysto kūrėjai iš besivystančių šalių. Finansavimas skiriamas projekto pasirengimo, gamybos ir postprodukcijos etapams, taip pat filmų platinimui.
Paraiškų terminas - 2017 m. spalio 1 d.
Šalių, atitankančių fondo reikalavimus, sąrašas.
Fondo taisyklės: čia.
Daugiau informacijos: www.idfa.nl