LT EN

Paskelbti MEDIA schemos „Mokymai“ rezultatai

2017 07 17
Europos Komisijos naujienos, Rezultatai
Praėjusią savaitę paskebti MEDIA schemos „Mokymai“ rezultatai, kvietimo nr. EACEA/06/2016. Iš viso finansuoti 53 kino mokymų projektai (pagal 2 metų trukmės partnerystės susitarimą), tarp kurių ir vienas lietuvių kompanijos „Apricot Films“ vykdomas tarptautinis projektas - „Art Department Masterclass“. „Art Department Masterclass“ yra nauja edukacinė mokymų programa skirta skatinti profesionalų dialogą tarp jaunų ir patyrusių filmų dailininkų.

Šia MEDIA programos schema finansuojamos įmonės plėtojančios įvairias mokymo priemones, kurios padėtų audiovizualinio sektoriaus specialistams įgyti įgūdžių bei kompetencijos, dalijimosi žiniomis ir tinklų kūrimo iniciatyvas, įskaitant skaitmeninių technologijų integravimą.

Kvietimui nr.EACEA/06/2016 buvo pateiktos projektų, kurių įgyvendinimas prasidėjo dar 2016 m. rugsėjį, paraiškos. Visos finansuotos mokymų iniaciatyvos vykdomos pagal dvejų metų partnerystės susitarimą.

Išsamus finansuotų projektų sąrašas: https://eacea.ec.europa.eu