LT EN

Paskelbti MEDIA schemos „Patekimas į rinką" rezultatai

2017 05 24
Europos Komisijos naujienos, Rezultatai
Šiandien oficialiai paskelbti „Kūrybiška Europa" MEDIA programos finansavimo schemos „Patekimas į rinką" rezultatai (kvietimo nr. EACEA/17/2016). Iš pateiktų 97 paraiškų finansavimas skirtas 62 projektams, kuriems bus išdalinta daugiau nei 7.5 mln. eurų. Iš Lietuvos buvo teikta viena paraiška, kuri, deja, finansavimo neužsitikrino.

Patekimo į rinką schema skiriamas finansavimas trijų veiksmų veiklai:
1 veiksmas – Europos profesionalų galimybė patekti į fizines rinkas
Remiamos veiklos, kuriomis siekiama pagerinti Europos profesionalų, projektų ir kūrinių patekimą į rinką (pvz.: mugės, forumai, įvairios finansavimo ir prikimo iniciatyvos bei renginiai jau baigtiems darbams ir pan.) MEDIA paprogramėje dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribų.
2 veiksmas – Profesionalams skirtos interneto priemonės
- Europos audiovizualinės industrijos programų ir/arba profesionalų duombazės ir/arba duomenų bazių tinklo sukūrimas ir vystymas.
- Europos audiovizualinės ir/arba kino industrijos priemonių sukūrimas ir vystymas.
Šios duomenų bazės ir/ar priemonės turėtų būti skirtos profesionalams ir veikti keliomis ES kalbomis, arba bent jau angliškai.
3 veiksmas – Bendra Europos populiarinimo veikla
- Visos Europos tinklų arba organizacijų, atstovaujančių bent 15 paprogramėje dalyvaujančių šalių bendra veikla, kuria siekiama palengvinti Europos audiovizualinių ir kino kūrinių platinimą ir cirkuliaciją bei Europos profesionalų tinklinimą MEDIA paprogramėje dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribų.
- Populiarinimo iniciatyvų bei platformų sukūrimas ir veikla, kuria siekiama sukurti inovatyvius būdus Europos audiovizualiniams ir/arba kino kūriniams platinti/ išleisti, o taip pat skatinti profesionalus bendrauti, keistis informacija ir dalintis sėkmės pavyzdžiais. Šios veiklos turėtų būti organizuojamos ir koordinuojamos ne mažiau kaip 3 partnerių iš 3 skirtingų šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje.

Finansuotų projektų (kvietimo nr. EACEA/17/2016 sąrašas: https://eacea.ec.europa.eu