LT EN

Paskelbti schemos „Kino edukacija“ rezultatai

2018 07 11
Finansuoti LT projektai, MEDIA finansavimas, Rezultatai, Finansuoti projektai, Kino edukacija, Kino raštingumas
Europos Komisija paskelbė kvietimo nr. EACEA/14/2017 rezultatus, kuriais fiannsuoti 8 projektai. Bendra suteikta parama - 1 985 668,21 €.

Tarp finansuotų kino raštingumo inicatyvų - net dvi, kurių partneriais yra ir lietuviai - Všį Meno Avilys. Tai:


Projekto tikslai: ugdyti jaunų žmonių atvirumą ir atidumą pasauliui, supažindinti juos su kino kūrimo bei vertinimo procesu ir pasiūlyti jį kaip vieną iš asmens saviraiškos bei santykio su aplinka plėtojimo būdų, kurti naujas kino edukacijos metodologijas ir sudominti jaunimą europiniu kinu.

„Moving Cinema“ metu moksleiviai susipažįsta su kino kūrimo ypatybėmis kino režisierių vedamose dirbtuvėse, kuria savo filmus, dalyvauja susitikimuose su kino kūrėjais, žiūri filmus mokyklose ir kino teatruose, diskutuoja apie kiną ir patys surengė filmų rodymų programą. Įvairiuose Lietuvos miestuose kino kūrėjai ir kino edukatoriai susitinka su moksleiviais mokyklose ir kino teatruose. Mokytojai ir mokyklų bibliotekininkai projekto seminaruose gilinsis, kaip dirbti su kinu mokykloje.

Projekto koordinatoriai: „A Bao A Qu“ – Barselonoje veikianti ne pelno siekianti organizacija. „A Bao A Qu“ rengia kino, fotografijos ir šiuolaikinio meno kūrybines dirbtuves mokyklose ir universitetuose, organizuoja mokymus pedagogams, kino edukacijos specialistams bei kultūros vadybininkams ir rengia kino edukacijos metodiką. Visose veiklose „A Bao A Qu“ svarbūs trys aspektai: kultūrinis, edukacinis ir socialinis. Jų pradinėms ir vidurinėms mokykloms skirta kino edukacijos programa „Cinema en curs“ įgyvendinama ne tik Katalonijoje, bet ir Galicijoje, Madride, Argentinoje bei Čilėje.

(informacija iš www.menoavilys.org)

Kiti partneriai: CENTRE FOR THE MOVING IMAGE (UK), LANDESVERBAND KINDER UND UGENDFILMBERLIN EV (DE), OTOK, ZAVOD ZA RAZVIJANJE, FILMSKE KULTURE LJUBLJANA (IS).

Projekto biudžetas: 255 685,50 €
MEDIA skirta parama: 148 562,50 € (58%)

„CinEd“ – tai vaikams ir jaunimui skirta, nemokama kino filmų platforma. Patalpintus filmus lydi išsami metodinė medžiaga, skirta pedagogams. Platformoje savo filmą atras įvairaus amžiaus lankytojai: tik mokyklą pradėję lankyti pradinukai, paaugliai ir suaugusieji. 2019 m. į lietuvių kalbą bus išversta 10 „CinEd“ kolekcijos filmų bei metodinė medžiaga, taip pat į platformą bus įtraukta ir filmų be žodžių, kuriuos galės žiūrėti dar nemokantys skaityti.

(informacija iš www.mokausiiskino.lt)

Projekto koordinatoriai: Prancūzų Institutas (Institut Français, Prancūzija)

Kiti partneriai: A BAO A QU ASSOCIACIO (ES), ARTE URBANA COLLECTIF (BG), CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE (FR),
ASOCIACE CESKYCH FILMOVYCH KLUBU, Z.S. (CZ), GET SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (IT), IHMEFILMI RY (FI), OS FILHOS DE LUMIERE-ASSOCIACAO CULTURAL (PT), ATEA CULTURALA NEXT (RO).

Projekto biudžetas: 1 079 903,71 €
MEDIA skirta parama: 647 942,22 € (60%).

Susipažinti su kitais 2018 m. paremtais projektais bei statistiniais duomenimis galite čia.