LT EN

Paskelbti schemos „Mokymai“ rezultatai

Rezultatai, Mokymai
Europos Komisija paskelbė kvietimo nr. EACEA/08/2018 rezultatus. Su paramą gavusių projektų vykdytojais bus sudarytas partnerystės pagrindų susitarimas dėl trejų metų tęstinio finansavimo.

Iš tinkamai pateiktos 121 paraiškos, finansuoti 49 projektai iš 17 MEDIA šalių. Europietiški veiksmai sudarė didžiąją dalį paramą gavusių projektų - 40 (82%), kuriems paskirstyti 6 275 530,40 € (83,75% numatyto biudžeto). Taip pat finansuoti 5 (10%) regioniniai veiksmai (7,19% viso biudžeto - 538.565 €) ir 4 (8%) tarptautinės iniciatyvos, kurioms skirta 9,06% viso biudžeto - 679 177,45 €.

Iš 49 paramą gavusių mokymų, 27 % savo programose siūlo įvairias veiklas, aprėpiančias visą audiovizualinę vertės grandinę. Tarp projektų, siūlančių labiau į vieną sritį sufokusuotas programas – 47 % siūlo tobulinti įgūdžius projektų vystyme ir gamyboje, 14 – auditorijos plėtroje ir rinkodaroje, 8 – koncentruojasi į tai, kokius iššūkius ir galimybes atverė perėjimas prie skaitmeninių technologijų ir nuolatinis jų tobulėjimas; 4 procentai siūlo veiklas, ugdančias suvokimą apie finansinį ir komercinį projektų valdymą, investicijų pritraukimą.

Didžioji dalis atrinktų programų nėra orientuotos į konkrečius žanrus, tačiau paremti 8 veiksmai skirti būtent dokumentikai, 5 – animacijai, 3 – tik ilgametražių vaidybinių filmų kūrėjams, po 2 – TV serialams ir virtualiai realybei. Paremti dar treji mokymai, paliečiantis visai kitas sritis, tokias kaip kino kultūros valdymas, specialieji efektai, žanrinis kinas.

Šių metų kvietimu, MEDIA pirmą kartą parėmė 8 programas, kurios dar nebuvo gavusios ES finansavimo iki šiol:

Docu Rough Cut Boutique (BG) – regioninė programa, skirta meninės dokumentikos projektams, esantiems postprodukcijos etape. Mokymuose dalyvaus 5 komandos, sudarytos iš prodiuserių, režisierių ir montažo režisierių, iš mažo gamybinio pajėgumo šalių. Kelių programos rezidencinių modulių metu, dalyviai ugdys montavimo įgūdžius, plės žinias apie naujus verslo ir platinimo modelius, lavins savo asmenines savybes, mokysis tinkamai pristatyti savo projektus ir megs pažintis.

Midpoint Feature Launch (CZ) – metų trukmės mokymų ir naujų talentų paieškos platforma, nukreipta į pirmąjį arba antrajį ilgametražį filmą vystančias kūrybines grupes.

Rumunų projektas Film + skirtas su itin mažu biudžetu dirbantiems kūrėjams. Jauni profesionalai iš mažo gamybinio pajėgumo šalių, plės žinias auditorijos plėtros srityje, naujų platinimo modelių tema, mokysis susidoroti su iššūkiais, kuriuos kelia finansavimo trūkumas ir teisiniai apribojimai.

Slovėnų organizuojamos dirbtuvės CEE Animation Workshop skirtos animacijos profesionalams iš Centrinės ir Rytų Europos. Dirbtuvių tikslas – suteikti galimybes gauti finansvimą ir patekti į rinką. Programos moduliai apima visą audiovizualinių kūrinių gamybos ciklą – nuo turinio vystymo iki jo projekto išleidimo bei pritaikomi įvairaus tipo turiniui: televiziniams serialams, ilgametražiams ir trumpametražiams filmams, naujiems skaitmeniniams formatams. Dirbtuvių metų ugdomi koprodiusavimo įgūdžiai bei mokomasi apie tvarius verslo modelius.

Tarp naujai remiamų europinių veiksmų – dar keletas, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį profesionalams iš mažo gamybinio pajėgumo šalių. Čekų programa Emerging Producers orientuota į pačius žmones, o ne jų projektus. Jos tikslas – ugdyti kylančių dokumentikos prodiuserių įgūdžius, populiarinti Europos talentus, pristatyti juos tarptautinei rinkai.

Lenkų organizuojama programa Kids Film.Pro – tai metų trukmės kursas ir mokymai, orientuoti į audiovizualinės industrijos profesionalus, ypač iš mažo gamybinio pajėgumo šalių, rašančius scenarijus kinui ir televizijos serialams vaikams .

Kiti naujai remiami projektai NEXT WAVE (DE) ir European VoD Meetings (FR), išsiskiria kontekste, nes stipriai fokusuojasi ties naujomis technologijomis, inovacijomis, europietiškų VoD platformų konkurencingumo skatinimu, skaitmeninių įgūdžių ugdymu.

Next Wave (DE) – tarpdiscipliniška 9 mėnesių mokymų programa, orientuota į kino ir kitų medijų platinimo strategavimą, naujas skaitmeninio amžiaus tendencijas, tinklaveiką, inovatyvius būdus pritraukti jaunąjai auditorijai.

European VOD Meetings (FR) – unikali programa, kurios tikslas – skatinti europietiškas VoD platformas bendradarbiauti techniniu, meniniu, rinkodaros ir valdymo lygmenimis. Dirbtuvės vyks dviejų didelių Europos kino festivalių metu ir skatins VoD platformų konkurencigumą, išlaikant kultūrinę įvairovę ir savo siūlomų katalogų turtingumą.

Susipažinti su visais rezultatais galite čia.