LT EN

Pirmieji finansinės priemonės „Creative Europe Culture and Creative Sectors Guarantee Facility” susitarimai ES šalyse

2017 06 05
Garantinė priemonė, Europos Komisijos naujienos, Paskolos MVĮ
2016 metų birželį Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) paskelbė 121 mln. eurų vertės garantijų iniciatyvą „Creative Europe Culture and Creative Sectors Guarantee Facility”, kuria siekiama per finansų įstaigas remti mažąsias ir vidutines kultūros ir kūrybos sektorių įmones. Tikimasi, kad ši programa padės iki 2022 metų gauti daugiau kaip 600 mln. eurų vertės banko paskolų.

Šia iniciatyva sudaro sąlygas EIF nemokamai suteikti garantijų atrinktiems finansų tarpininkams, kad jie galėtų teikti daugiau paskolų kultūros ir kūrybos srities verslams. Komerciniai ir (arba) mažmeniniai bankai, skatinamąjį finansavimą teikiantys bankai ir kiti finansiniai tarpininkai, kuriems numatoma suteiktų garantijų suma - 121 mln. eurų, teiks paramą daugiau nei dešimt tūkstančių įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, audiovizualinės kūrybos (įskaitant filmus, televiziją, animaciją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), festivalių, muzikos, literatūros, architektūros, archyvų, bibliotekų ir muziejų, dailiųjų amatų, kultūros paveldo, dizaino, scenos meno, leidybos, radijo ir vaizduojamųjų menų srityse veikiančioms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

ES kultūros ir kūrybos sektoriams tenka daugiau nei 7 mln. darbo vietų, juose sukuriama 4,2 % ES BVP (ES šaltinis). Šiems sektoriams gauti finansavimą gali būti sudėtinga visų pirma dėl to, kad jų turtas ir užtikrinimo priemonės yra nematerialūs, rinkos dydis ribotas, paklausa nėra aiški, o finansų tarpininkams trūksta šių sektorių specifikos išmanymo. Todėl naujoji kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonė apima ir finansų tarpininkų gebėjimų stiprinimo veiklą, pagal kurią šiems tarpininkams suteikiama specialiųjų žinių apie pagrindinius šių sektorių elementus (pavyzdžiui, konkrečius sektorių verslo modelius ir kredito rizikos vertinimą). Gebėjimų stiprinimo veiklą turėtų vykdyti paslaugų teikėjas (-ai) (pavyzdžiui, konsultacinė bendrovė, kurios specializacija – kultūros ir kūrybos sektorių veikla), kurį EIF atrenks paskelbęs viešą kvietimą teikti pasiūlymus. Finansų tarpininkams tokie mokymai bus nemokami.

Naujoji finansinė priemonė, sukurta pagal programos „Kūrybiška Europa“ tarpsektorinę paprogramę, yra pirma tokio plataus masto kultūros ir kūrybos sektoriams skirta priemonė. Ja siekiama to paties tikslo kaip ir Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) MVĮ linija, kuri suteikia postūmį investicijų planui Europai, t. y. didinti skolinimą MVĮ, kad jos galėtų plėsti savo veiklą.

Finansinę priemonę, įsteigtą pagal pagrindinę kultūros ir kūrybos sektoriams skirtą ES programą „Kūrybiška Europa“, Komisijos vardu valdo EIF. Kvietimas teikti paraiškas EIF yra atviras iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Visa informacija www.eif.org

PIRMIEJI GARANTINĖS PRIEMONĖS SUSITARIMAI ES ŠALYSE
ISPANIJA

Europos investicijų fondas (EIF) ir Ispanijos draudimo bendrovė „Compañía Española de Reafianzamiento(CERSA)”
Skirta parama paskoloms - 150 mln. eurų.

Šios ES paramos pagalba tikimasi, kad daugiau nei 1000 Ispanijos MVĮ kultūros ir kūrybos sektoriuose galės pasinaudoti galimybe gauti paskolą savo veiklai. Planuojama, kad skirta parama pritrauks 100 mln. eurų vertės priešinių garantijų, leisiančių Ispanijos draudimo bendrovei CERSA padidinti regioninių finansinių institucijų garantijų apimtis per artimiausius du metus.

PRANCŪZIJA

Europos investicijų fondas (EIF) ir Prancūzijos investicinis fondas „Bpifrance
Skirta parama paskoloms - 30 mln. eurų.

Naujoji ES garantinė iniciatyva padės Prancūzijos investiciniam fondui „Bpifrance" sukurti naują finansinį produktą - „Prêt Industries Créatives", kurio pagalba per dvejus metus bus paskirstytos 30 mln. eurų vertės paskolos mažoms ir vidutinėms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms Prancūzijoje. Daugiau nei 200 MVĮ kultūros ir kūrybos sektoriuose tikisi pasinaudoti šia finansine priemone. Paskolos bus išduodamos nuo 2017 m. birželio mėn.
RUMUNIJA

Europos investicijų fondas (EIF) ir Rumunijos bankas „Libra Internet Bank
Skirta parama paskoloms - 10 mln. eurų.

ES garantijų priemonė „Creative Europe Culture and Creative Sectors Guarantee Facility” parems sukūrimą Rumunijos banko „Libra Internet Bank" naujo finansinio produkto, kuris per artimiausius du metus bus atsakingas už paskolų MVĮ kultūros ir kūrybos sektoriuose Rumunijoje paskirstymą.

Daugiau informacijos apie „Creative Europe Culture and Creative Sectors Guarantee Facility”: čia arba