LT EN

Spalio 10 d. diskusijos „Europos kinas: nauji keliai pas žiūrovą“ apžvalga

2016 10 11
Platinimas, Renginiai Lietuvoje
2016 m. spalio 10 d. Vilniuje vyko Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje ir „Kūrybiškos Europos“ MEDIA biuro Lietuvoje organizuota diskusija „Europos kinas: nauji keliai pas žiūrovą“. Diskusija buvo organizuojama prisijungiant prie Europos Parlamento LUX kino apdovanojimo 10 metų sukakties renginių.

Įgyvendinant Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją keičiasi ir kino kūrėjų bei kino platintojų teisinė aplinka Europos Sąjungoje. Diskusijos tikslas buvo aptarti iššūkius, su kuriais šiandien susiduria filmų kūrėjai ir platintojai bei pasidalinti idėjomis ir patirtimi, kaip juos spręsti. Diskusijoje dalyvavo kino teatrų, kino festivalių, autorių teisių gynimo organizacijų, televizijų atstovai, filmų platintojai, prodiuseriai, teisininkai.

Diskusiją pradėjo Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje vadovė Daiva Jakaitė, pristatydama „LUX“ kino apdovanojimą ir paragindama Lietuvos kino industrijos atstovus aktyviai siūlyti šiam prizui lietuviškas kino juostas ir taip skleisti dar platesnę žinią apie lietuvišką kiną. D. Jakaitė taip pat pristatė Europos bendros skaitmeninės rinkos įgyvendinimo aktualijas bei Europos Parlamente svarstomus klausimus, svarbius susirinkusiems renginio dalyviams: geografinį turinio blokavimą, reikalavimus turinio transliuotojams dėl reklamos apimties, vaikų apsaugos nuo žeidžiančio turinio, neapykantos skleidimo užkardymo, Europoje sukurto turinio kvotų ir kt. Paminėta ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva, kalbėta, jog 20% europietiško turinio programavimo reikalavimas, kuris yra taikomas televizijos transliuotojams, galėtų įgalioti ir vaizdo pagal pareikalavimą (VoD) platformoms.

Kūrybiškos Europos“ biuro Lietuvoje MEDIA paprogramės vadovė – koordinatorė Eva Brazdžionytė pristatė 2014-2016 metais Lietuvos kultūros tarybos paremtus kino sklaidos projektus bei kino iniciatyvas, dalinai finansuotas pagal Lietuvos kultūros ministerijos „Kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos“ programą. Tarp projektų buvo paminėti edukaciniai, kultūriniai projektai, filmų kūrimo darbai, kino festivaliai, stovyklos ir kitos veiklos. Renginio moderatorė atkreipė dėmesį, kad iki šiol įgyvendinti projektai nebuvo vertinami pagal kokybinius rodiklius, tačiau tai planuojama pradėti daryti jau nuo kitų metų. Taip pat pažymėta, jog Kultūros ministerija paskelbė kvietimą į viešąsias konsultacijas dėl Europos komisijos siūlymų autorių teisių modernizavimui skaitmeninėje bendrojoje rinkoje, kuriose diskutuotos temos, pasiūlymai ir pastabos turės svarų indėlį rengiant oficialią Lietuvos poziciją.

Prodiuseris Kęstutis Drazdauskas pristatė savo kartu su kolegomis vystomą Nacionalinį kino sklaidos projektą. Prodiuseris atkreipė dėmesį, kad Lietuvos regionuose kino sklaidos situacija yra sudėtinga: 2014 metų duomenimis, iš 50 savivaldybių tik 19 rodo filmus kultūros centruose ir tik 8 filmus rodo reguliariai, bent 1–2 kartus per savaitę. Lietuvoje net daugiau nei 50 % gyventojų neturi galimybės lankytis kine; nemažai renovuotų kultūros centrų neturi įsirengę kino salių. Siūlomo modelio idėja yra sukurti centralizuotą interaktyvų regionų kino teatrų tinklą, skaitmeninant regioninius kino teatrus arba įrengiant kino sales renovuotuose kultūros centruose, į procesą įtraukiant profesionalius kino platintojus, pasitelkiant jau esamą viešąją infrastruktūrą, pasinaudojant Europos struktūriniais fondais, biudžeto lėšomis bei privačios investicijomis ir žiniomis, šviečiant auditoriją ir darbuotojus bei rodomam turiniui taikant „Europa Cinemas“. K. Drazdauskas išreiškė padėką Lietuvos kino centrui (LKC) už idėjos palaikymą ir bendradarbiavimą.

LKC direktorius Rolandas Kvietkauskas paminėjo, jog ši tema labai aktuali - apie regionų kino teatrų skaitmeninimo idėjas yra kalbama ir LKC rengiamuose pasiūlymuose „LR skaitmeninės darbotvarkės“ įgyvendinime.

Antroje diskusijos dalyje buvo pristatyti naujausi kino platinimo projektai. Algirdas Ramaška, Vilniaus kino festivalio „Kino pavasaris“ vykdantysis direktorius, pasidalino kaip „Kino pavasaris“ siekdamas praplėsti festivalio auditoriją, pradėjo vykdyti dvi iniciatyvas: „Kino karavanas“ festivalinius filmus pradėjo rodyti 25 Lietuvos regionuose, o bendradarbiavimas su TEO išmaniąja televizija atsižvelgė į užimtus festivalio gerbėjus ir suteikė jiems galimybę filmus žiūrėti namuose, ta pačia kaip ir festivalio bilietas kaina. A. Ramaškos nuomone, VoD yra viena labiausiai naują auditoriją pritraukiančių platformų ir pabrėžė, jog kuo įvairesnės kino sklaidos formos turi būti prioritetu.

Kino teatro „Pasaka“ direktorė Greta Akcijonaitė pristatė naują VoD projektą – „Namų kino pasaka“, (e.kinopasaka.lt) Sukurtoje platformoje žiūrovas gali rinktis iš naujausių europietiškų filmų, už filmo peržiūrą mokėdamas tiek, kiek už bilietą kino teatre. Dar du „Kino pasakos“ projektai buvo dalinai finansuoti ir „Kūrybiškos Europos“ MEDIA paprogramės. „European Film Challenge“- inicijuotas siekiant populiarinti įvairias kino žiūrėjimo platformas, europietiško kino sklaidą bei atkreipti dėmesį į autorių teisių apsaugą. Norėdami dalyvauti „European Film Challenge“ konkurse ir laimėti akreditaciją į Berlyno kino festivalį, žiūrovai turi kuo įvairesniais legaliais būdais pamatyti 10 europietiškų filmų ir apie tai pasidalinti socialiniuose tinkluose. Kitas –projektas “Scope 100” yra orientuotas į auditorijos įtraukimą į kino platinimo procesą. Jis suteiks 100 kinomanų galimybę vieniems pirmųjų pamatyti 7 naujus europietiškus kino filmus bei prisidėti prie vieno jų platinimo: renkant anonsą, plakatus ir t.t.

Diskusijos dalyviai patvirtino, kad skaitmeninis turinio formatas suteikia galimybę tą patį filmą rodyti kokybiškai skirtingose vietose vienu metu, tačiau Lietuvoje reikalingą techniką turi labai mažai kino teatrų ar kultūros centrų. Ir nors Europoje šiuo metu veikia daug skirtingų VoD platformų, tačiau filmų prekybos agentai vis dar neturi praktikos, kaip turėtų su jomis bendradarbiauti.

Diskusijos metu buvo paminėtos aktualiausios problemos, su kuriomis susiduria kino industrijos atstovai: kompetentingų žmonių atsakingose valstybės institucijose trūkumas bei ilgalaikio požiūrio nebuvimas, nepakankamai rimtas požiūris į kovą su piratavimu, mažesnių miestų žiūrovų pritraukimas ir edukacija, šiuolaikinės technikos trūkumas regionuose. Diskusijos dalyviai siūlė galimus problemų sprendimus: daugiau dėmesio skirti kino industrijos ir edukacijos renginių rėmimui, apmokyti atstovus regionuose, kurie galėtų aktyviau veikti visoje Lietuvoje, vienytis kino kūrėjams ir platintojams ir dažniau kreiptis į atsakingas institucijas pranešant apie žinomus autorių teisių pažeidimo atvejus, pristatyti problemas ir galimus sprendimus Europos Parlamento nariams bei Kultūros ministerijos atstovams, rengti reguliarius kino industrijos atstovų susitikimus.

Naudingos nuorodos:

INAC Intelektinės nuosavybės apsaugos centras: www.inac.lt
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kvietimas į konsultacijas: www.lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/skelbiamos-viesosios-konsultacijos-del-ek-siulymu-autoriu-teisiu-modernizavimui-skaitmenineje-bendrojoje-rinkoje
Europos kino agentūrų direktorių asociacijos pozicijos: www.efads.eu/category/common-positions
Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė MEDIA: www.kurybiskaeuropa.eu/media
Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje: www.europarl.lt