LT EN

Finansavimo schemos:

Projektų rinkiniai

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra.
Paraiškų teikimo terminas baigėsi 2018 m. vasario 1 d.

Parama teikiama: tarptautinį platinimo potencialą turinčių Europos audiovizualinių 3-5 kūrinių, tiksliau – vaidybinių, dokumentinių, vaikų ir animacinių filmų bei TV kūrinių, o tai pat interaktyvių kūrinių vystymo paketui.

Reikalavimus atitinka šių audiovizualinių kūrinių kūrimas:
- vaidybinių, animacinių ir meninės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose;
- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;
- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose.
Ne daugiau kaip 20 minučių trukmės trumpametražio filmo gamyba, teikiant paramą naujiems talentams.

Galimybė teikti tiek linijinio, tiek interaktyvaus turinio projektus, skirtus skaitmeninėms platformoms.


VERTINIMO KRITERIJAI:

Automatiniai taškai:
1) paraišką teikiančiai įmonei, įsteigtai nedidelių gamybos pajėgumų šalyje (10 papildomų balų);

Finansuojama iki 50 % projekto tinkamų išlaidų. Suteikiamos finansinės paramos suma gali svyruoti nuo 70 000 iki 210 000 EUR.; kūrybinės dokumentikos projektų paketams - 150.000 eurų
Kiekvienas paketo projektas gali gauti nuo 10.000 iki 60.000 eurų, su sąlyga, kad paramos suma neviršys 50 % projekto tinkamų išlaidų.
Projektų paketai, prašantys mažesnės nei 70.000 eurų paramos nėra tinkami.

Projekto trukmė - Biudžeto tinkamos išlaidos – išlaidos patirtos per 30 mėnesių nuo paraiškos pateikimo dienos, arba diena, kada projektas pereina į gamybos stadiją.

Finansavimas: gavus paramą ir pasirašius kontraktą (per 30 dienų nuo pasirašymo dienos) Agentūra perves 70 % skiriamos paramos vertės.
Paramos likutis bus pervestas pilnai atsiskaičius su Agentūra (iki numatyto termino pateikus nustatytos formos veiklos iš išlaidų ataskaitas).

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
kartu su paraiškos ir biudžeto forma papildomai pridedamas projekto aprašymas, susidedantis iš: sinopsio, autoriaus/režisieriaus vizijos (kiekvienam atskiram projektui pakete), o taip pat:
vaidybiniams filmams: detalizuotas sinopsis arba scenarijaus traktuotė, o taip pat informacija apie pasakojimo struktūrą, veikėjus ir vizualinę formą;
kūrybinės dokumentikos filmams: scenarijaus traktuotė, apimanti temos aprašymą, pasakojimo struktūrą, vizualinę formą bei kūrybinį pobūdį;
animaciniams filmams: biblija arba scenarijaus traktuotė, apimanti pasakojimo struktūrą, veikėjus bei vizualinę formą.

Bendra biudžeto suma – 12,5 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.

Paraiškas privaloma pateikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai agentūrai (EACEA) užpildant internetinę paraiškos formą (e. formą) ne vėliau kaip iki 2017 m. vasario 2 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku).
Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami.
Pareiškėjai privalo užtikrinti, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir minimi dokumentai.
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu