LT EN

Finansavimo schemos:

Vaizdo žaidimai

Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas nr. EACEA/24/2018. Terminas - vasario 27 d.

1. APRAŠYMAS

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:

Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui.

Pagal šią paramos schemą pareiškėjai gali pateikti paraišką parengti labai naujoviškų ir kūrybingų pasakojamųjų vaizdo žaidimų, – skirtų komerciniam naudojimui asmeniniuose kompiuteriuose, konsolėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose Telefonuose ir taikant kitas technologijas, – koncepciją ir projektą (veikla iki etapo, kai nuo koncepcijos pereinama prie žaisti tinkamo prototipo arba bandomosios versijos).

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas Europos įmonėms, kurių veikla padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų, visų pirma Europos vaizdo žaidimų gamybos įmonėms, teisiškai įsteigtoms bent 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos ir galinčioms patvirtinti pastaruoju metu pasiektus rezultatus. Be to, pareiškėjui turi priklausyti dauguma su pateiktu projektu susijusių teisių.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

Reikalavimus atitinka tik veikla, susijusi su šių projektų parengiamųjų darbų etapu, kaip antai: pasakojamieji vaizdo žaidimai, neatsižvelgiant į jų platformą ar numatomą platinimo būdą. Istorija turi būti pasakojama arba atskleidžiama per visą žaidimą (pasakojimas žaidime), o ne tik žaidimo pradžioje ar pabaigoje. Visais atvejais vaizdo žaidimas turi būti skirtas komerciniam naudojimui.

4. PROJEKTO TRUKMĖ
Ilgiausia projekto trukmė – Iki 36 mėnesių nuo veiklos pradžios datos.

5. DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Iš viso bus galima surinkti 100 balų, kurie bus skiriami atsižvelgiant į toliau išvardytus aspektus.

Kokybė ir turinys (30 taškų)
  • Turinio kokybė, projekto aprašymas ir koncepcijos originalumas, palyginti su esamais darbais.


Projekto novatoriškas pobūdis (20 taškų)
  • Inovacijos, t.y. kiek, vystant projektą, bus kuriama dabartinės vaizdo žaidimų pasiūlos naujovių ir siūloma pažangiųjų metodų ir turinio.


Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (20 taškų)
  • Kūrimo strategija ir galimybė ją naudoti Europoje ir tarptautiniu mastu (įskaitant intelektinės nuosavybės teisių valdymą).

Projekto rezultatų sklaida (20 balų)
  • Platinimo, ryšių ir rinkodaros strategija bei jos pritaikymas jaunai auditorijai, įskaitant prieinamumo aspektus.


Poveikis ir tvarumas (10 balų)
  • Vaizdo žaidimų kūrimo ir gamybos finansavimo strategija ir projekto įvykdomumo galimybės.


Papildomai 5 taškai gali būti skiriami už projektus, kurių tikslinė auditorija – vaikai iki 12 metų amžiaus (jei pateikiama įrodymų, kad turinys yra tinkamas ir strategijos yra skirtos būtent šiai amžiaus grupei).

6. BIUDŽETAS

Bendra biudžeto suma – 3,78 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.
Finansinė parama yra 10 000 – 150 000 EUR, jei suma neviršija 50 proc. visų reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų.

7. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA

Kvietime teikti paraiškas nustatytas vienas galutinis terminas. Paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos datos – 2019 m. vasario 27 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku).

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2019_en

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu